Annons

Bolånen guld värda för FS-banken

Föreningssparbanken rapporterade ökad vinst, när man i går som sista bank kom med halvårsrapport. Bankens ledning ser positiva tecken i konjunkturen.

Under strecket
Publicerad

Halvårsresultat som var hela 25 procent upp jämfört med 2002, 4 529 miljoner kronor jämfört med 3612 miljoner. Nära en halv miljard berodde dock försäljning av aktier i den österrikiska Erste Bank. - Det blåser vänliga vindar över Föreningssparbanken och konjunkturen. Intäktsutveckling och räntenetto håller. Kreditportföljen har hållit under hela konjunkturen och nu minskar kreditförlusterna, framhöll koncernchefen Birgitta Johansson-Hedberg.

Hon pekade på ett antal orsaker till resultatförbättringen. Av de rent svenska storbankerna är det bara Föreningssparbanken som har kreditförluster att räkna med. Man har många företagskunder bland små och medelstora företag. Nu minskar kreditförlusterna med närmare 200 miljoner kronor under perioden. Bankens resultat för valutahandel och på valutaförändringar är mycket bättre. Det norska olycksbarnet SpareBank 1 Gruppen, där Föreningssparbanken har en 25 procentig andel, går för första gången med vinst. Räntenettot förbättras ytterligare. Birgitta Johansson-Hedberg ser positiva tecken i konjunkturbilden. - Det kommer positiva signaler från kontorsrörelsen om konjunkturen. Ingen snabb uppgång utan en långsam rörelse uppåt. Framför allt inga negativa signaler. En glädjande faktor spårade hon i hushållens återuppväckta intresse för aktiefonder. Det är viktigt att hushållen kommer med på ett tidigt stadium. Birgitta Johansson-Hedberg noterade att 60 procent av Roburs fonder nu slår jämförelseindex.

Annons
Annons
Annons