Bolagen ska bli mer lika

Trots att Arla är det rikare företaget, har ägarna till holländska Campina större del i sitt bolags värde.

Under strecket
Publicerad
Annons

Orsaken är att 30 procent av det egna kapitalet i Campina finns på individuella konton för mjölk-producenterna. Dessa konton har sedan 1999 skrivits upp med 20 procent.
Arlas ägare får däremot ingen ränta på eget kapital, i stället används kapitalavkastningen till att höja priset som bönderna får för sin mjölk.

För att göra bolagen mer lika varandra har Arlas ledning presenterat en modell där 6 öre per kilo invägd mjölk avsätts på individuella konton åt de svenska och danska mjölkbönderna under ett visst antal år. Därefter har Arlas och Campinas medlemmar lika stor individuell andel av det egna kapitalet. Tidsplanen för den här förändringen är en av orsakerna till att fusionsavtalet försenats.
Helt spikat är däremot ett annat lockbete för att få ja till fusionen. Det handlar om att kompensera svenskar och danskar för att Arla tjänar mer pengar än Campina. Därför ska Arlas medlemmar få totalt 670 miljoner kronor från det egna kapitalet, vilket motsvarar 11 öre per kilo invägd mjölk. Pengarna
fördelas efter hur mycket medlemmarna levererar i år och halva nästa år.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons