Hela denna artikel är en annons

Bolagen som tappat 95 procent i värde

Bolag verksamma inom brytning och hantering av kol hör till världsmarknadens mest straffade tillgångar. Sedan våren 2011 har nära 95 procent av företagens värde utraderats.

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea

Bild 1 av 2

Kina är en tänkbar förklaring bakom kolets fallande popularitet, USA en annan. I den senaste kinesiska femårsplanen sjösatte landet en omfattande satsning på förnybara energikällor, och har på tio år installerat omkring 100 gigawatt sol-, vind- och vattenbaserade kraft.

Bild 2 av 2

Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea

Bild 1 av 1
Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea
Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea

Kol utgör insatsvaran i närmare 40 procent av världens elproduktion, och står för nästan 30 procent av världens sammantagna energibehov. Men efter en kraftig efterfrågetillväxt under stora delar av 2000-talet, har vinden åtminstone tillfälligt vänt för den utskällda råvaran.

I fjol, 2014, uppgick världskonsumtionen till omkring 7,6 miljarder ton, vilket motsvarade den första nedgången på femton år. Kolpriset är i dag det lägsta sedan 2007, och på börsen har denna stagnation sänkt företag i parti och minut. Dow Jones Coal Index, en sammanvägning av ett stort antal kolproducerande företag, har sedan 2011 tappat närmare 95 procent av börsvärdet.

– Kol är ifrågasatt som en investering. Vi måste vara realister i det här. Kol står fortfarande för en stor del av världens totala energiförsörjning, och det är ett stort problem. Och då ska man veta att många av de kolbrytande företagen inte är börslistade, utan ofta statliga, säger Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea.

Kina är en tänkbar förklaring bakom kolets fallande popularitet, USA en annan. I den senaste kinesiska femårsplanen sjösatte landet en omfattande satsning på förnybara energikällor, och har på tio år installerat omkring 100 gigawatt sol-, vind- och vattenbaserade kraft.

Bild 1 av 1

Kina en tänkbar förklaring

Det här är också ett skäl till att Nordea beslutat att i sin fondförvaltning sälja alla bolag där minst 75 procent av intäkterna kan härledas till försäljning av kol. Det har under året resulterat i att 28 innehav har avyttrats.

Kina är en tänkbar förklaring bakom kolets fallande popularitet, USA en annan. I den senaste kinesiska femårsplanen sjösatte landet en omfattande satsning på förnybara energikällor, och har på tio år installerat omkring 100 gigawatt sol-, vind- och vattenbaserade kraft.

Det motsvarar nära tre gånger Sveriges samlade elproduktionsapparat. I Nordamerika har kolkonsumtionen fallit med nära 20 procent sedan ingången av seklet, samtidigt som exempelvis naturgaskonsumtionen har ökat med 50 procent under samma period.

– Jag tror man börjar uppskatta att givet de förändringar som nu äger rum i världen så är fossila bränslen inte längre lika kommersiellt gångbara, samtidigt som exempelvis solenergi har blivit mycket billigare än tidigare. Jag tror också att man förväntar sig att regeringar kommer att påverka kolbranschen generellt och globalt, vilket gör att värdet kommer att sjunka, säger Sasja Beslik.

Läs mer om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar här.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Kina är en tänkbar förklaring bakom kolets fallande popularitet, USA en annan. I den senaste kinesiska femårsplanen sjösatte landet en omfattande satsning på förnybara energikällor, och har på tio år installerat omkring 100 gigawatt sol-, vind- och vattenbaserade kraft.
Kina är en tänkbar förklaring bakom kolets fallande popularitet, USA en annan. I den senaste kinesiska femårsplanen sjösatte landet en omfattande satsning på förnybara energikällor, och har på tio år installerat omkring 100 gigawatt sol-, vind- och vattenbaserade kraft.
Annons
Annons
Annons