Boksidan som konstnärligt rum utforskas i New York

Under strecket
Publicerad
Annons

På auktionshuset Phillips de Pury & Company, i hjärtat av Chelsea i New York, samlades förra helgen ett anmärkningsvärt urval böcker. Böcker och böcker, förresten. New York Art Book Fair, som anordnades för tredje året i följd, är en internationell bokmässa med allt annat än traditionella böcker i montrarna. I centrum står det som allmänt betecknas som artists’ books, konstnärsböcker, det vill säga konst som inte enbart reproduceras i utan skapas för bokformen. Benämningen bok rymmer här i själva verket en trycksaksflod av Hudsonproportioner, bred och mångbottnad.

Så vad har den sobra fotoboken, elaborerade bindningar av 200 blanka sidor och det xeroxkopierade raritetstrycket från någon av 1960-talets språkburna konceptkonstnärer egentligen gemensamt? Att de utforskar bok­sidan som estetiskt rum, som en konstnärlig handlingsplats. Bland annat. Mässbesökaren leddes säkerligen också in i funderingar kring vad som egentligen kan kal­las ”bok” – eller ”konst”. Tänkbara svar gavs på en konferens som hölls i anslutning till mässan.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons