X
Annons
X

Sam Sundberg: Bokens död tar oss åter till medeltiden

Gutenbergs bibel, som inledde den tryckta bokens revolution i västvärlden.
Gutenbergs bibel, som inledde den tryckta bokens revolution i västvärlden. Foto: Li Muzi / IBL

I nådens år 1526 grundades Kungliga tryckeriet. Gustav Vasa regerade vid tiden landet och hade förbjudit alla tryckerier utom sina egna. Johannes Gutenberg hade bara ett knappt sekel tidigare uppfunnit tryckpressen och att förfoga över den nya tekniken innebar makt, i form av oöverträffade möjligheter att kommunicera sina idéer. Det här var nämligen en tid då revolutionära religiösa pamfletter trycktes i massupplagor och spreds i Europa; tryckpressens första stora triumf var den protestantiska reformationen.

Gutenbergs bibel, som inledde den tryckta bokens revolution i västvärlden.

Foto: Li Muzi / IBL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X