Annons

Anders Burman:Boken som fick kapitalismen att skälva

Även om de flesta är överens om att Karl Marx inflytande långt ifrån enbart varit av godo, fortsätter delar av hans tänkande att ha relevans. En ny bok om ”Kapitalet” visar att Marx ännu förtjänar att studeras trots det motstånd texterna i dag bjuder på.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1
Bild 1 av 1

Man måste medge att Karl Marx lyckades med sitt uppsåt att inte bara förklara världen utan också förändra den. Att detta inte enbart var av godo är i dag en allmänt accepterad uppfattning. Det är numera få som försvarar de diktaturer som under 1900-talet regerade i hans (och ofta även Lenins) namn. Men innebär det att även de politiska teorier som Marx formulerade med nödvändighet hör till det förgångna? Ja, hur skall vi i vårt postutopiska samhälle hantera dessa idéer och teorier? Bör vi i möjligaste mån förpassa dem till glömskan, behandla dem som reliker från en tid som flytt eller har vi kanske fortfarande något att lära oss av dem?

Annons
Annons
Annons