Annons

Bofeber trots slopat amorteringskrav

Slopat amorteringskrav har ingen större effekt på hur hushållen ser på bostadsmarknadens priser framöver.
Det visar statistik från SEB:s senaste boprisindikatorn, där 73 procent av hushållen fortfarande tror på stigande slutpriser.
Samtidigt understryker SEB:s privatekonom Jens Magnusson att det är viktigare än någonsin med en bra amorteringsplan.

– En bra tumregel är att amortera mellanskillnaden mellan dagens räntekostnad på befintliga lån och en mer normal ränta som brukar ligga på mellan fem till sex procent, säger han.

Jens Magnusson, SEB:s privatekonom.

Jens Magnusson, SEB:s privatekonom.

Foto: SEB
Jens Magnusson, SEB:s privatekonom.

Jens Magnusson, SEB:s privatekonom.

Foto: SEB
Jens Magnusson, SEB:s privatekonom. Foto: SEB

När Finansinspektionen meddelade att planerna på ett amorteringskrav läggs på is, förväntade sig många att hushållens syn på bostadsmarknaden skulle förändras. Vissa förväntade sig en dämpning av förväntningarna, åtminstone på kort sikt, medan andra trodde att den senaste tidens feber på marknaden skulle stiga ytterligare. Nu kan det konstateras att det inte blev någon större effekter alls av beskedet.

Enligt SEB:s senaste Boprisindikator, som tar pulsen på hushållens boprisförväntningar, tror 73 procent på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en liten nedgång med fyra procentenheter från förra månadens 77 procent.

– Det är en het fastighetsmarknad. Det är inte bara priserna som har gått upp snabbt och accelererat, också förväntningarna är fortsatt höga, säger Jens Magnusson.

– På kort sikt skulle man kunna tolka det som att beslutet om ett amorteringskrav eldat på marknaden, då många vill få till en affär innan kravet blev verklighet. Det förklarar en del av den senaste tidens prisuppgång. När nu amorteringskravet skjuts upp dämpas möjligen förväntningarna lite i närtid men kan å andra sidan öka på längre sikt eftersom den återhållande effekten av ett amorteringskrav eventuellt inte kommer.

Att det inte blir ett amorteringskrav innebär dock inte att det är mindre viktigt att amortera framöver. Tvärtom. I en tid med extremt låga räntor, borde det finnas marginal hos hushållen att prioritera amortering, det menar Jens Magnusson.
– Man bör tänka att kan man inte amortera nu, då kan man aldrig göra det. När räntorna vänder uppåt bör man inte ha en så hög skuld. Nu är det läge att beta av skulden och på så sätt bli mindre sårbar när räntorna blir högre, säger Jens Magnusson.

Hur mycket man ska amortera är givetvis beroende på enskilda hushållets ekonomi och låneskuld. Jens Magnusson tycker att man ska tänka så här:

– Ligger man över 70 procent ska en stor del, men inte allt, av det samlade spar- och amorteringsutrymmet gå till amortering så att man sänker sin belåningsgrad. Ligger man under 70 procent kan man växla över mer till andra sparformer, men det långsiktiga målet bör vara att komma ner till 50 procent. Därefter är det inte riktigt lika viktigt med amortering och man kan prioritera att spara på mer lättillgängliga sätt.

När det gäller hur man ska amortera så tycker SEB:s privatekonom att en bra tumregel kan vara att amortera mellanskillnaden mellan dagens låga låneränta och en mer normal ränta på mellan fem och sex procent.

– När man tar ett lån gör man en boendekalkyl tillsammans med sin rådgivare. På SEB ska man klara sju procents ränta så det bör finnas ett utrymme för amortering i dag, säger Jens Magnusson.

Hur tycker du att man ska spara, månadsvis amortering eller avsätta pengar på ett konto?

– Man kan göra som man vill, men erfarenheten är att båda amorteringar och sparande funkar bäst när det görs månadsvis. Det är också klokt att göra det i början av månaden, direkt när lönen kommer. Den som har strategin att spara eller amortera med de pengar som eventuellt blir kvar i slutet av månaden, brukar upptäcka att det sällan blir några sådana pengar kvar. Så det bästa är att ha automatiska överföringar så fort lånen kommer in så att pengarna försvinner direkt från den löpande månadsekonomin. Då vet du att det blir gjort och du kommer att tacka dig själv längre fram.

Annons
Detta är en annons från SEB, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.