X
Annons
X

Boëthius resonemang brister någonstans

Som transsexuell blev jag djupt beklämd av Maria-Pia Boëthius artikel (SvD Brännpunkt 6/10). Det är synd att en så klarsynt och modern analys ska skymmas av en så medeltida syn på transsexuella.

Både den medicinska och den psykologiska vetenskapen är i dag tämligen ense om att transsexuella bör ges könskorrigerande behandling, eftersom vår upplevelse av att tillhöra det motsatta könet är äkta.
Vi är födda i fel kropp, inget annat.
Skillnaden mellan individer kommer alltid att vara större än skillnaden mellan kön, oavsett vilka ideal vi skapar. Det är bara när vi ser och förstår detta som vi tillsammans kan se det gemensamma målet och besegra den ojämlika könsmaktsordningen.

Men när Boëthius kallar man-till-kvinna transsexuella för "så kallade feminina män vars enda flyktväg är att operera sig till kvinnor" hjälper hon i verkligheten till att upprätthålla bilden av den "riktiga kvinnan", det vill säga hon som fötts som biologisk kvinna eller åtminstone socialiserats som kvinna.
Om kön uteslutande är något som skapas, då borde en person fritt kunna anses växla mellan dessa skapade kön, efter eget godtycke. Då borde inte en kvinna med transsexuell bakgrund kunna betraktas som annorlunda än andra kvinnor; alla borde anses ha potential att få del av denna skapade kvinnlighet.
Ändå menar Boëthius att det alltså inte går, att en man-till-kvinna transsexuell är "man".

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X