Annons
X
Annons
X

"Jätteutmaning hitta bostäder åt ensamkommande"

Tillskottet i pengar från statens kassa hjälper kommunerna att hantera flyktingkrisen – om än sent och bara tillfälligt. Men läget upplevs redan som ansträngt och det kan bli än mer ansträngt nästa år, det säger flera kommuner till SvD. Särskilt pressad kan situationen bli för de nyanlända barnen.

(uppdaterad)
Svenskt flykting­mottagande
Systrarna Dalida och Diala Zukham från Damaskus, Syrien, sätter hopp till att få bli kvar i Sverige.
Systrarna Dalida och Diala Zukham från Damaskus, Syrien, sätter hopp till att få bli kvar i Sverige. Foto: Yvonne Åsell

Det råder full aktivitet på asylboendet Stiftelsen Stora Sköndal i Stockholm när kläder delas ut. Men ännu saknas vinterskor förklarar en av volontärerna. SvD träffar systrarna Dalida och Diala som flytt Damaskus, Syrien. En av dem har tre barn, en av dem är änka. De har varit i Sverige en månad.

– Det är kallt, det är ganska stressigt allting. Men vi har fått besöka en skola med barnen, säger Diala.

– Vi känner oss trygga och hoppas att vi får stanna. Jag har arbetat inom vården och vill gärna börja jobba snart igen, säger Dalida.

Annons
X

Den 1 december i år hade 149 028 personer sökt asyl, något färre än Migrationsverkets huvudscenario på 160 000 för detta år, men ändå en historisk notering. Flyktingsituationen i Sverige saknar motstycke, det sa Migrationsverkets generaldirektör i oktober när myndigheten presenterade sin nya prognos över antalet människor som söker asyl.

Nästa år tror verket att mellan 100 000–170 000 individer söker asyl, av dem väntas mellan 16 000 och 33 000 ensamkommande barn. Och det är kommunerna i Sverige som på sikt ska uppfylla dessa människors rättigheter; skola, boende, arbete och integration.

Läget är ännu inte krisartat i kommunerna men med en del undantag: Socialtjänsten är särskilt tyngd runtom i landet, visar en rundringning till sju kommuner runtom i landet som SvD gjort.

Visserligen avlastar de 9,8 miljarder kronor i extrastöd som staten betalar ut till kommuner och landsting för att hantera flyktingsituationen.

Kommunpolitikerna som SvD talat med säger att läget generellt är ansträngt eller mycket ansträngt, med en vink mot att utmaningarna kan växa nästa år. Det handlar om akut bostadsbrist, låg boendestandard, om brist på skollokaler och brist på personal. Särskilt betungande kan situationen blir för barnen, förklarar flera av kommunerna.

Vi hinner inte med organisatoriskt, vår förvaltning är inte rätt dimensionerad.

I Borlänge kommun i Dalarna har det förts diskussioner om den bristande boendestandarden.

– Vi kommer att ta emot uppemot 300–400 ensamkommande barn, det är en jätteutmaning för oss att hitta vettiga boenden och utbildningsplatser till alla, säger kommunstyrelsens ordförande i Borlänge, Jan Bohman (S).

Han beskriver situationen som ansträngd, samtidigt ser Jan Bohman att det skapas arbetstillfällen i spåren av flyktingmottagandet under nästa år.

Borlänge kommun ska få 49,5 miljoner kronor av miljarderna som föreslogs av regeringen i en extra ändringsbudget i november.

– Det är ett viktigt tillskott, men vi får se hur långt det räcker, säger Jan Bohman.

Dalida Zukham (mitten) från Syrien med systersonen kollar efter vinterkläder på asylboendet. I väntan på asylprocessen får de som många andra leva i ovisshet om framtiden. Foto: Yvonne Åsell

Hultsfreds kommun i Kalmar, som får 66,9 miljoner kronor ur extrakassan, har stoppat mottagandet av ensamkommande eftersom de inte kan garantera barnens säkerhet. Det handlar även om stora svårigheter att rekrytera personal, förklarar kommunstyrelsens ordförande Lars Rosander (C).

– Vi hinner inte med organisatoriskt, vår förvaltning är inte rätt dimensionerad. Situationen är ansträngd för oss och inom socialtjänsten är den mer krisartad där det finns personal som gått in i väggen på grund av trycket, säger Lars Rosander.

Det är svårt att bedöma när och om det blir ett krisläge.

2016 planerar Hultsfreds kommun nya lösningar för att lösa boendesituationen, situationen är utmanande eftersom den tagit emot många ensamkommande barn, säger Rosander till SvD. Där byggs nu moduler för att få plats för fler i skolundervisning. De extra pengarna från statskassan ska bland annat gå till ny personal.

– I januari ska vi ha ett koncept klart för att bygga fler boendemoduler. Vi behöver också gardera upp verksamheten med fler anställda, det behövs till exempel fler gode män och fler ingenjörer, säger Lars Rosander.

Stockholms stad kommer att plocka 363,2 miljoner kronor ur den extra penningkassan. Här belyser man huvudstadens starka och växande ekonomi där man ser skapandet av fler arbetstillfällen.

– Boendesituationen är Stockholms största utmaning men vi ser också ett ökat behov av att rekrytera lärare inom grund- och gymnasieskolan samt inom SFI, säger arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

Som SvD berättat gick även SKL ut med en lista i november med förslag på lag-och regeländringar, där boendefrågan nämnts.

Hur nästa års flyktingsituation utvecklas är osäkert, samtidigt sker rörelser från asylboenden till mer permanenta lösningar för de som får uppehållstillstånd.

– Man kan frigöra platser på asylboenden när detta sker. Men mycket beror också på hur jämn fördelningen blir mellan kommunerna. Det är svårt att bedöma när och om det blir ett krisläge, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL.

– Bristen på modersmålslärare, SFI-lärare och svenskalärare, den situationen kommer att fortsätta när antalet barn ökar i asylgruppen. Det ökar också trycket på förskolor, hårt ansträngda kommuner kan få det mer bekymmersamt.

Allt om det svenska flyktingmottagandet svd.se Kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända svd.se Barn sänds till motsträviga kommuner svd.se Danderyd kritisk till tvångsmottagning av nyanlända svd.se
Annons

Systrarna Dalida och Diala Zukham från Damaskus, Syrien, sätter hopp till att få bli kvar i Sverige.

Foto: Yvonne Åsell Bild 1 av 2

Dalida Zukham (mitten) från Syrien med systersonen kollar efter vinterkläder på asylboendet. I väntan på asylprocessen får de som många andra leva i ovisshet om framtiden.

Foto: Yvonne Åsell Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X