Annons
X
Annons
X

Boende ska välja byggplats

Oppositionsborgarrådet Yvonne Ruwaida berättade i gårdagens SvD-intervju att Miljöpartiet i Stockholm planerar 15000 nya bostäder under nästa mandatperiod. Men var bostäderna ska byggas är delvis upp till de boende att bestämma.

I byggnadsplanen som Miljöpartiet tagit fram och som SvD kunde presentera igår ingår bland annat 2500 nya bostäder på Östermalm, 1600 på Södermalm, och 3300 i Bromma.

Merparten är enligt MP i områden där det redan idag pågår projekt, exempelvis Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad, och Ulvsundaindustriområde. Men de boende ska få vara med och bestämma var bostäderna ska byggas.

–Vi vill använda en så kallad omvänd planprocess. Det vill säga vi vill inte bara komma med förslag, utan förslagen ska komma från de boende, säger Emilia Hagberg, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stadshus.

Annons
X

Enligt Emilia Hagberg är dialogen med invånarna nödvändig för en fungerande stad, även om den kräver mer resurser. En demokratisk process med en bra dialog leder till bättre byggnadsprojekt och möjliggör för att man ska kunna fortsätta bygga bostäder, menar hon.

–De som vet vilka platser som är lämpliga att bygga på är människorna som bor i området. Idag sker samråden med allmänheten mycket sent i processen och det saknas samordning mellan projekten. Vi vill gärna utveckla metoder för att nå ut till de grupper som inte vanligen gör sin röst hörd, säger hon.

Hur samarbetet med allmänheten ska gå till rent praktiskt är emellertid inte klart. Däremot kan Emilia Hagberg tänka sig att det kommer att krävas nya, innovativa tillvägagångssätt.

–Vi har inte fastställt precis hur det skulle kunna gå till. Fokus har varit på att få in allmänheten så tidigt i processen som möjligt, säger hon.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X