Boende signalerar ny tid

Under strecket
Publicerad
Annons

Dagens språkspalt tar upp två läsarfrågor. Den första ställs av Dick Delbro som undrar över ett, i hans tycke, egendomligt modeord. Han syftar på ordet
boende . Man kan ju faktiskt numera vara en boende i ett boende, exempelvis i ett seniorboende, demensboende eller gruppboende. Och man kan ha ett semesterboende. Själv hälsar jag ibland på en anförvant på just ett gruppboende och i början tyckte jag det var oerhört egendomligt att tala om dem som bodde där som just boende. Det lät kliniskt och opersonligt.

Men nu har jag vant mig. Jag kan inte komma på något bättre. Att använda ord som ”dementa”, ”funktionsnedsatta” eller ”personer med särskilda behov” känns kliniskt och onödigt utpekande. Man behöver ett mer generellt och neutralt uttryck. Många uppfattar säkert
boende som en övertalningsdefinition eller en onödig eufemism. Men boende är trots allt ett ord som ligger på en lämplig generaliseringsnivå.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons