Annons
X
Annons
X

”Boende får betala notan när Postnord ska spara”

Boende i bostadsrätter och hyreslägenheter föreslås få betala miljarder för Postnords rationaliseringar. Förslaget att bekosta postboxar är omodernt och orimligt, skriver flera organisationer.

Problemen i Postnord
Tvingande regler om postboxar i alla flerbostadshus är inte bara oskäligt mot fastighetsägare och boende. Det är också meningslöst på lång sikt, skriver artikelförfattarna.
Tvingande regler om postboxar i alla flerbostadshus är inte bara oskäligt mot fastighetsägare och boende. Det är också meningslöst på lång sikt, skriver artikelförfattarna. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | POSTBOXAR

Digitaliseringen förändrar vårt sätt att kommunicera i grunden. Brev, räkningar och vykort ersätts i rask takt av mejl, autogiro och Instagram. Samtidigt föreslår nu en statlig utredning att hyresgäster och bostadsrätts­havare ska bekosta postboxar för miljardbelopp för att finansiera Postnords rationaliseringar.  Nu måste regeringen sätta stopp för det omoderna och orimliga förslaget.

Postlagsutredningen har på uppdrag av regeringen gjort en samhällsekonomisk analys av postmarknaden och hur digitaliseringen påverkar den. Utredningen föreslår att Postförordningen ändras så att Post- och telestyrelsen ska kunna tvinga dem som äger flerbostadshus att på egen bekostnad installera postboxar (fastighetsboxar) i trapphusens entréer. Det innebär stora investeringskostnader för fastig­hets­ägare och bostadsrättsföreningar. De brevbärarlöner som Postnord skulle tjäna in på detta ska enligt utredningen användas för att subventionera postgången i områden med långa avstånd mellan mottagarna.

Enligt postlagen ska en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finnas tillgänglig för alla användare. Det är något som vi naturligtvis håller med om. Men om det finns en politisk vilja att upprätthålla den ambitionen kan det hanteras genom till exempel portohöjning eller ett statligt stöd för posttjänster i glesbygd. Det är inte rimligt att det sker genom tvingande bestämmelser som i slutändan endast drabbar hyresgäster och bostadsrättsinne­havare.

Annons
X

Vi riskerar att få se plåtskåp för miljarder i trapphusen till minne av den tid som flytt.

Vi menar att tvingande regler om postboxar i alla flerbostadshus inte bara är oskäligt mot fastighets­ägare och boende. Det är också meningslöst på
lång sikt. Digitaliseringen är en megatrend som på gott och ont påverkar hela samhället. Postboxar kommer knappast att hjälpa Postnord att möta digitaliseringen.

Ta till exempel Danmark. Där finns sedan flera år lagstiftning med krav på postboxar i alla flerfamiljshus. Detta har inte hjälpt Post Danmark, som är en del av Postnordkoncernen. Det beror på att digitaliseringen varit mycket framgångsrik. Myndigheter, företag och privatpersoner kommunicerar huvudsakligen elektroniskt med varandra. Det är mer miljö­vänligt och betydligt billigare. Post Danmark är i dag ett företag i djup ekonomisk kris.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sverige ligger några år efter Danmark när det gäller digitaliseringen. Men självklart kommer den att slå igenom även i vårt land. Med en motsvarande utveckling som i Danmark riskerar vi att få se plåtskåp för miljarder i trapphusen till minne av den tid som flytt. Hyresgästerna och bostadsrättshavarna har tvingats kasta sina pengar i sjön.

  I dag diskuteras den postala framtiden i termer av nya logistikflöden och arbetsrutiner, behov av porto­höjningar och utdelning färre än fem dagar i veckan. Vi uppmanar Peter Eriksson att lyfta bort kravet på postboxar ur denna diskussion. Det skulle även ­bekräfta regeringens och riksdagens tidigare ställningstaganden att statsmakterna inte ska blanda sig i frågan om postboxar. Och regeringen slipper stå till svars för ett omodernt och orimligt förslag i digitaliseringens tidevarv.

  Anders Nordstrand

  vd, Sabo

  Anders Lago

  förbundsordförande, HSB

  Leif Linde

  vd, Riksbyggen

  Marie Linder

  förbundsordförande, Hyresgästföreningen

  Reinhold Lennebo

  vd, Fastighetsägarna Sverige

  Ulrika Blomquist

  vd, Bostadsrätterna

  Annons
  Annons
  X

  Tvingande regler om postboxar i alla flerbostadshus är inte bara oskäligt mot fastighetsägare och boende. Det är också meningslöst på lång sikt, skriver artikelförfattarna.

  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X