Annons

Bodström skönmålar kontaktpoliser

Under strecket
Publicerad

Thomas Bodströms förslag om kontaktpoliser (Brännpunkt 16/9) har varit genomfört i mer än tre år. Hans skönmålning av förslaget är dock påfallande. Någon särskilt personlig kontakt blir det inte, för som Rikspolisstyrelsen konstaterat i sina synpunkter till Regeringskansliet: Inte ens om merparten av landets poliser blir skolpoliser skulle det vara möjligt att skapa något som liknar en personlig relation mellan, å ena sidan skolpersonal och hundratusentals elever och, å den andra sidan, dessa utpekade poliser.

Vi har under mandatperioden ökat antalet poliser med cirka 3000. Det innebär en polisiär kapacitet att, utifrån behov och förutsättningar på det lokala planet, arbeta också med brottsförebyggande och förtroendeskapande åtgärder. Under elva år med Socialdemokratisk regering ökade antalet poliser med bara 59.

Annons
Annons
Annons