Annons
X
Annons
X

Bodström och Borgström tar poäng i populism

Valet närmar sig och de båda ministerkandidaterna Thomas Bodström och Claes Borgström har åter tagit till orda i sin favoritfråga – våld mot kvinnor (9/4). Detta är lovvärt, men lite rim och reson skulle väl ändå inte skada och därtill gärna lite ärlighet.

I avsikt att övertyga om sina idéers förträfflighet anträder Thomas Bodström och Claes Borgström kampen på två linjer. Dels hänvisar de till tidigare påstått lyckade reformer, dels föreslår de nyheter. Mycket finns att säga, men jag nöjer mig med att kommentera en stollighet ur varje kategori. Besöksförbud i parternas gemensamma bostad nämns av Thomas Bodström och Claes Borgström som en av deras framgångar.

Åklagarmyndigheten har dock 2008 betecknat denna utvidgning av besöksförbudslagen som ett slag i luften. Och skälet är helt enkelt att regeln är närmast omöjlig att tillämpa. Väl medvetna om att få läser Åklagarmyndighetens publikationer kan Thomas Bodström och Claes Borgström tillåta sig att förtiga en sådan detalj.

Annons
X

Sedan har vi den verkliga innovationen på genusområdet, förslaget om skyldighet för kunder till prostituerade att inte bara betala för tjänsten utan även betala skadestånd. Förslaget förtjänar höga poäng i populism, men låga i verklighetsanknytning.

Frågan är om man kan tänka sig ett bättre sätt att främja prostitutionen. Först får den prostituerade betalt för tjänsten till en vanligtvis rejäl timtaxa och dessutom kan hon inkassera skadestånd om Bodström och Borgström får bestämma.

Om sedan kunden inte förmår att betala skadeståndet kommer detta naturligtvis att betalas ut av Brottsoffermyndigheten till fast taxa. Därmed har vi fått en statligt finansierad och välbetald prostitution. Skattebetalarna måtte jubla.

ROLF HILLEGREN

f d kammaråklagare

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X