Annons

”Bodström är motsägelsefull”

Det är motsägelsefullt att Thomas Bodström (S) är en frän kritiker av FRA-lagen men ställer sig bakom datalagringsdirektivet. Båda dessa är ett angrepp på rättsstaten, skriver Janne Flyghed, professor i kriminologi.

Publicerad

Under hösten ska en av de viktigaste integritetsfrågorna på länge avgöras: EU:s datalagringsdirektiv. Telefonbolag och internetoperatörer föreslås bli skyldiga att spara alla uppgifter om vilka som varit i kontakt med varandra genom telefonsamtal, sms eller e-post. I en EU-rapport från i somras fastslogs att detta ”möjliggör övervakning och spårning av individers hela sociala nätverk samt kartläggning av deras rörelser och vilka hjälpmedel de använt för dessa rörelser”.

I försvaret av direktivet har man kunnat spåra försök till en invertering av begreppet personlig integritet. Det klassiska skyddet mot statsmaktens kontroll och övervakning av de egna medborgarna ställs på huvudet. Vårt grundlagsstadgade integritetsskydd påstås vara ett hinder och måste kränkas för att värna brottsoffrens integritet. Detta är en uppfattning som bland annat Thomas Bodström pläderat för.

Annons
Annons
Annons