Böcker lockade svenskar i juni

Under strecket
Publicerad
Annons

Försäljningen i den egentliga detaljhandeln steg med 5,6 procent i juni, jämfört med samma månad i fjol och justerat för inflation. Inom den egentliga detaljhandeln ökade dagligvaruhandeln sin försäljning med 5 procent, medan försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln steg med 6,3 procent, visar HUI:s så kallade snabbindex.
Vissa delbranscher sålde mycket bra i juni, till exempel sport- och bokhandelsbranschen (upp 15 respektive 25 procent). Men även möbelhandeln visade upp bra försäljningssiffror (plus 9 procent). Andra branscher har det kämpigare, exempelvis kläd- och färghandeln (minus 4 respektive 9 procent).

Under det första halvåret i år ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,3 procent, vilket i stort sett var i linje med vad HUI spått i sin prognos. Och fortsättningen av året ska bli ännu bättre, om HUI:s prognos håller. Men HUI kastar in en brasklapp om att det är svårt att bedöma hur den kraftiga och långvariga börsnedgången kommer att påverka köpviljan framöver.
Visserligen talar tidigare
erfarenheter för att detaljhandeln inte kommer att beröras särskilt mycket av börsfallen, men å andra sidan har börsnedgångarna sällan varit så långvariga som är fallet den här gången.
Branscherna utanför den egentliga detaljhandeln visar på både plus och minus i försäljningsstatistiken. Bil- och bensinhandeln minskade sin försäljning i juni, medan försäljningen i landets systembolag ökade både i juni och under första halvåret. tt

Annons
Annons
Annons