Annons

Bo Wennström rätt ensam om sin bild

Publicerad

Den 1 januari 2015ombildas polisen till en sammanhållen myndighet. Regeringens initiativ är en av de största organisationsförändringarna i modern tid. Grundtanken med reformen är att ta bort onödiga myndighetsgränser och ge polisens bättre förutsättningar att förebygga och klara upp brott. Ett av målen med reformen är också att säkerställa en förstärkt lokal polisverksamhet i form av närvaro och tillgänglighet.

**För att en så här **omfattande reform ska lyckas krävs att många personer involveras. Beslutet om själva ombildningen fattades av riksdagen i december 2012 och föregicks av flera fristående analyser och bland annat en parlamentarisk utredning med representanter från samtliga politiska partier i riksdagen. Utredningen har varit ute på remiss. Arbetet med att genomföra ombildningen pågår nu för fullt och leds av en särskild utredare som har utsetts av regeringen. Utredaren har rest runt i landet för att inhämta erfarenheter och kunskap från olika delar av organisationen, men också från polisens olika samverkanspartner. Ombildningen engagerar över ett tusen polisanställda genom arbetet i de olika projektgrupper och referensgrupper som arbetat med underlag till utredarens inriktningsbeslut. För att säkerställa att medborgarperspektivet finns med i ombildningen har dessutom ett antal medborgardialoger genomförts på olika platser i landet. Dagens problem med många nivåer och långa beslutsvägar lyfts fram av många. De beslut om detaljorganisation som regeringens särskilda utredare fattar under ombildningen är således resultatet av en bred dialog.

Annons
Annons
Annons