Annons
X
Annons
X

”BNP håller inte måttet längre”

Alla riksdagspartier utom Moderaterna och Sverigedemokraterna anser att BNP-måttet behöver utredas. Men utredningen måste inte göras i Sverige. Förslaget kommer från SEB-ekonomen Klas Eklund, som pekar på att BNP inte visar vad tillväxten kostar för miljö, människors hälsa och klimat.

(uppdaterad)

I lördags skrev SvD om hur Sverige ”slänger över skräpet till grannen”. När våra koldioxid­utsläpp minskar, beror det till stor del på att vår konsumtion från importerade varor har ökat kraftigt. Utsläppen sker i något annat land i stället.

En debatt om konsumtion och den ekonomiska tillväxtens baksidor spirar runt om i världen. Frankrikes och Storbritanniens regeringar har låtit utreda det i särklass mest använda måttet för ekonomisk tillväxt – bruttonationalprodukten BNP – eftersom det helt bortser från effekterna på människor och miljö.

Det borde Sveriges regering också göra, anser SEB-ekonomen Klas Eklund.

Annons
X

– Nu när mänsklighetens påverkan har blivit så stor, och produktionen också, så är det tydligt vilka problem tillväxten medför. Verkligheten tränger sig på, helt enkelt, säger Klas Eklund.

Att BNP är ett dåligt mått blir tydligt när Kinas tillväxt skärskådas, tycker Klas Eklund. År 2007 var Kinas BNP 12 procent, men enligt Världsbanken är den årliga miljökostnaden för tillväxten 6 procent av BNP. Förgiftade vattendrag, hälsofarlig luft, överkonsumtion av vatten och allvarliga lungproblem hos befolkningen äter upp hälften av tillväxten.

Klas Eklund inser svårigheterna med att komplettera tillväxtmåttet. Men frågan behöver komma upp på bordet.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Det är rimligt att Sverige höjer ambitionsnivån och vi behöver bli bättre på att analysera om omställningen är hållbar, säger han.

  SvD har frågat samtliga riksdagspartier om en svensk utredning av BNP bör tillsättas. Alla anser att BNP som mått behöver nyanseras och kompletteras för att bli mer rättvisande. Bland regeringspartierna är det dock bara Kristdemokraterna som rakt av säger ja till en svensk BNP-utredning.

  – Det har jag personligen motionerat om i riksdagen. Vi tycker det är självklart. Sverige kan vara ett föregångsland, säger Anders Sellström (KD).

  Folkpartiets Carl B Hamilton anser att OECD:s och WHO:s pågående arbeten om ett mer rättvisande tillväxtmått bör granskas först. Därefter går det att bestämma om en svensk utredning behövs.

  – Men BNP är ett bra mått för det är robust och det finns inget utrymme för fusk. Sättet att fånga in ett lands utveckling är att ha fler mått, säger Carl B Hamilton.

  Även Roger Tiefensee, Centerpartiet, pekar på att det pågår internationella utredningar om hur tillväxt ska mätas. Sverige deltar i flera av dem inför ett stort FN-möte om grön tillväxt nästa år i Rio de Janeiro.

  – Blir det ett bra resultat i Rio så är det lättare att se hur vi kan implementera det i ett svenskt sammanhang.

  Moderaterna är mest tydliga med att det inte behövs någon svensk utredning är.

  – Jag tror forskare är bättre än politiker på att utveckla BNP, säger Anna Kinberg Batra (M).

  Frågan är ”otroligt viktig”, anser Leif Pagrotsky, Socialdemokraterna. Han efterlyser en redogörelse från regeringen till riksdagen om hur arbetet som pågår internationellt fortskrider. Innan dess går det inte att säga om även Sverige bör utreda BNP eller inte.

  I riksdagen har både Vänsterpartiet och Miljöpartiet drivit att BNP måste kompletteras med andra mått, men utan att få gehör.

  – Men om personer som Klas Eklund kliver fram och folk börjar ställa krav så är det lättare få en bredare diskussion. Då kan regeringen ändra sig, hoppas Ulla Andersson (V).

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X