BNP är inte ett bra mått på framgång

BNP bör överges som mått på framgång och som mål för den ekonomiska politiken. Istället bör vi sätta upp mål som placerar människans och planetens välbefinnande i första rummet. Det skriver Robert Höglund, samordnare för nätverket Steg 3.

Under strecket
Publicerad
Foto: JIM COLE/AP
Annons

Ett hållbart samhälle och en god ekonomisk utveckling kan endast gå hand i hand om vi ändrar på vad vi värdesätter.

Alla vet att människans belastning på jordklotet måste minska radikalt, annars går vi mot både ekologisk och ekonomisk katastrof. För den regering som nu tillträder bör frågan om omställning till ett mer miljövänligt samhälle ges högsta prioritet. Många bedömare sätter sin tilltro till att en sådan förändring ska gå att kombinera med fortsatt ekonomisk tillväxt. Sedan en tid tillbaka går debatten varm om huruvida detta är möjligt.

Annons
Annons
Annons