Merete Mazzarella:Blott Sverige svenska köttbullar har

Ju mer rotlöst samhälle, desto viktigare har traditionerna blivit. Markeringen och konstruktionen av nationell tillhörighet har under 1900-talets gång även skett vid matbordet och genom kokböcker.

Under strecket
Publicerad

”Frukost under stora björken” av Carl Larsson (1896).

Annons

**Vilken kulturform **intresserar flest människor? Ja, inte är det litteratur eller bildkonst eller musik: det är matkultur. Just i år har åtminstone vi finländare tvingats till en mycket påtaglig insikt om vilket kraftfullt vapen matkulturen är i den nationalistiska självhävdelsens tjänst. Först var det Berlusconi som förklarade att det var absurt att Finland gjort anspråk på att få EU:s livsmedelsverk eftersom ett folk som kan förmå sig att äta böckling verkligen ingenting vet om mat och sen var det Chirac som i Kaliningrad för Putin och Berlusconi förklarade att den brittiska maten är så usel att det bara är den finska maten som kan tänkas vara ännu sämre. Från finländsk synpunkt var naturligtvis det senare påståendet ännu mer kränkande än det första: den finländska maten nämndes ju över huvud taget inte för sin egen skull utan bara för att ange den absoluta bottenpunkten på en skala.

Man kan under alla omständigheter inte säga annat än att *Jonathan Metzger – *forskare i ämnet ekonomisk historia – har gjort en insats som ligger i tiden när han för sin doktorsavhandling I köttbullslandet. Konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska fältet (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Economic History 42) studerat 101 kokböcker från 1900 till 1970 vars titlar anspelar på svenskhet eller utländskhet

Annons
Annons
Annons