Annons

Bloggosfären visade sin makt

NY ARENA. Det var i ”bloggosfären” som motståndet mot FRA-lagen drevs som hårdast. Företrädare för näringsliv, bloggare, riksledamöter och kulturredaktörer gick ihop i en gränsöverskridande allians som blev ett hot mot legitimiteten i regeringens argumentation, skriver statsvetaren Marie Demker.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1
Bild 1 av 1

Den svenska medborgerliga demokratin är främst uppbyggd kring politiska partier och dessa är i sin tur formerade kring vissa grundläggande politiska skiljelinjer som också återfinns i många andra europeiska länder. Bloggbävningen i samband med FRA-lagens antagande i Riksdagen och följderna bland traditionella medier samt inom näringsliv och kulturelit sätter fingret på två ömma punkter i denna traditionella svenska modell: partiernas förmåga att samla och uttrycka medborgarnas politiska visioner samt den fortsatta relevansen av de etablerade politiska skiljelinjerna.

Annons
Annons
Annons