Bloggosfären visade sin makt

NY ARENA. Det var i ”bloggosfären” som motståndet mot FRA-lagen drevs som hårdast. Företrädare för näringsliv, bloggare, riksledamöter och kulturredaktörer gick ihop i en gränsöverskridande allians som blev ett hot mot legitimiteten i regeringens argumentation, skriver statsvetaren Marie Demker.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den svenska medborgerliga demokratin är främst uppbyggd kring politiska partier och dessa är i sin tur formerade kring vissa grundläggande politiska skiljelinjer som också återfinns i många andra europeiska länder. Bloggbävningen i samband med FRA-lagens antagande i Riksdagen och följderna bland traditionella medier samt inom näringsliv och kulturelit sätter fingret på två ömma punkter i denna traditionella svenska modell: partiernas förmåga att samla och uttrycka medborgarnas politiska visioner samt den fortsatta relevansen av de etablerade politiska skiljelinjerna.

Men först, vilken betydelse hade bloggarna egentligen i debatten om FRA-lagen? Jag menar att bloggosfären blev en alternativ politisk arena där åsikter och opinionsbildning på tvärs med de klassiska skiljelinjerna kunde formeras. När det visade sig att bloggvärlden var enad över politiska gränser blev det ett slags signal till både andra medier och intressegrupper om att frågan hade ett brännbart politiskt innehåll. Den signalen blev starten för en skarp kritik av FRA-lagen utifrån ett integritetsperspektiv.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons