Annons

Johan Lagerkvist:Bloggbävning skakar Kinas internetmur

Bloggande medborgarjournalister har långsamt gjort den kinesiska opinionsbildningen friare. För att inte förlora kontrollen satsar regimen på att överdriva internets farlighet och samtidigt föra propaganda i cyberrymdens nya kanaler.

Under strecket
Publicerad

Utrikesminister Carl Bildt gjorde för någon månad sedan en poäng av att hans blogg på Wordpress censurerades under hans besök i Kina. Bloggtjänsten Wordpress har sedan länge blockerats i Folkrepubliken men faktum är att landets regering har inlett ännu en kampanj mot ”ohälsosam” information på internet. Dessa återkommande kampanjer har för många användare lett till ökad självcensur men en hel del människor aktiveras och sporras också till ökat motstånd. Medborgarnas och i synnerhet ungdomarnas kreativitet och uppfinningsförmåga stimuleras av statens regleringar, förbud och censur.

Det som många bedömare slentrianmässigt kallar för Kinas stora brandvägg som utestänger för statsmakten farlig information är långtifrån någon järnridå mellan väst och ett nytt auktoritärt ”öst”. Carl Bildt hade faktiskt med enkla knapptryckningar kunnat kringgå Kinas blockeringar, filter och nationella brandvägg genom att använda en proxyserver. Det låter väl inte som en grå och ogenomtränglig järnridå? Nej, problemet är inte eftersträvan efter
total kontroll eller en maoistisk totalitär översyn av vad alla Kinas drygt 300 miljoner internetbrukare och 70 miljoner bloggare gör i realtid. Det handlar istället om
tillräcklig kontroll och den uppnår man i första hand inte på teknologisk väg. Kampen mellan öppenhet och slutenhet, mellan frihets- och kontrollkrafter handlar mer om normer i samhället och hur dessa utvecklas. För det är ett faktum att diskussioner och nyhetsspridning på internet har betytt oerhört mycket för en friare opinionsbildning och en skjuts framåt för ett kinesiskt civilsamhälle som allt oftare ställer enpartistatens och näringslivets makthavare till ansvar.

Annons
Annons
Annons