X
Annons
X

Blodshämnd normen innan kungen tog sig rätt att döda

"Jag har hört att Sverige satte någon sorts världsrekord i dödsstraff på 1600-talet, men att det hade varit förehållandevis få dödsstraff under medeltiden. Hur hänger det ihop? Borde det inte ha varit tvärtom, det vill säga mer civiliserat ju längre fram i tiden vi kommer?"

Läs mer om Harrisons historia
Kvinnliga förbrytare begravdes ofta levande i Sverige. På bilden blir en kvinna levande begravd i Belgien. Illustration: Jan Luyken.
Kvinnliga förbrytare begravdes ofta levande i Sverige. På bilden blir en kvinna levande begravd i Belgien. Illustration: Jan Luyken.

Nej, så var det inte. Antalet dödsstraff under den svenska medeltiden var betydligt färre än under stormaktstiden. Ett av skälen var statsmaktens svaghet. Kungen och rådet var ännu inte tillräckligt starka, och hade inte tillräckligt stor juridisk legitimitet, för att kunna ta sig lika stor rätt att disponera över liv och död som deras sentida motsvarigheter.

Kvinnliga förbrytare begravdes ofta levande i Sverige. På bilden blir en kvinna levande begravd i Belgien. Illustration: Jan Luyken.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X