Blodämne kopplas till folksjukdomar

Ett av världens största forskningsprojekt har lyckats spåra ett ämne i blodet som förefaller vara gemensamt för de största folksjukdomarna. Det öppnar möjligheter att påverkar såväl hjärtinfarkt och stroke som cancer.

Under strecket
Publicerad
Annons

Fler och fler tecken styrker nu uppfattningen att dolda inflammationer spelar en avgörande roll i många sjukdomsprocesser. Det är ett av de hetaste forskningsområdena inte minst därför att det redan finns ett stort antal antiinflammatoriska läkemedel.

Sedan länge finns tester för att spåra ett ämne i blodet som kallas C-reaktivt protein (CRP). Det ökar vid infektioner och inflammationer och har framför allt varit aktuellt för hjärt-kärlsjukdomar. Ett antal studier pekar mot att förhöjda nivåer skulle kunna öka risken för hjärtinfarkt, slaganfall och diabetes. Det har dock varit osäkert hur viktig denna faktor kan vara jämfört med alla andra hjärtrisker som rökning, höga blodfetthalter och högt blodtryck.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons