Annons
X
Annons
X

Blodämne kopplas till folksjukdomar

Ett av världens största forskningsprojekt har lyckats spåra ett ämne i blodet som förefaller vara gemensamt för de största folksjukdomarna. Det öppnar möjligheter att påverkar såväl hjärtinfarkt och stroke som cancer.

Fler och fler tecken styrker nu uppfattningen att dolda inflammationer spelar en avgörande roll i många sjukdomsprocesser. Det är ett av de hetaste forskningsområdena inte minst därför att det redan finns ett stort antal antiinflammatoriska läkemedel.

Sedan länge finns tester för att spåra ett ämne i blodet som kallas C-reaktivt protein (CRP). Det ökar vid infektioner och inflammationer och har framför allt varit aktuellt för hjärt-kärlsjukdomar. Ett antal studier pekar mot att förhöjda nivåer skulle kunna öka risken för hjärtinfarkt, slaganfall och diabetes. Det har dock varit osäkert hur viktig denna faktor kan vara jämfört med alla andra hjärtrisker som rökning, höga blodfetthalter och högt blodtryck.

Nu har dock forskare i Cambridge i Storbritannien genomfört den hittills mest omfattande undersökningen av dessa samband. Över 260 forskare i 18 länder har analyserat sparade blodprov från över 160 000 patienter i flera stora blodbanker.

Annons
X

Slutsatsen blir att CRP tycks vara inblandat i en rad sjukdomar - inte bara hjärt-kärl och diabetes. Forskarna rapporterar i dagens nummer at den brittiska läkartidningen Lancet att de kan se ett samband också med cancer och lungsjukdomar.

Professor Göran Berglund vid Lunds universitet har deltagit i studien:

– Dessa resultat styrker uppfattningen att CRP kan vara en viktig markör för framför allt hjärt- och kärlsjukdomar, förklarar han. Den ger också ytterligare stöd för att använda CRP-tester mer än vi gör idag för att till exempel spåra högriskpersoner.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En intressant aspekt med CPR-proteinet är flera läkemedel - framför allt de storsäljande blodfettsänkande statinerna - sänker CRP-nivåerna. Statiner har nu också i minde studier börjat testas på cancersjuka.

  Rapporten är delvis finansierad av läkemedelsföretaget Glaxosmithkline.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X