Annons
X
Annons
X

”Blockering av nätet är en farlig väg för Sverige”

Förslaget om blockering av IP-adresser har större sprängkraft än vad regeringen inser. Utvecklingen riskerar att leda oss i riktning mot den censur av internet som råder i länder som Turkiet. Dessutom är taktiken kontraproduktiv när det gäller brottsbekämpning, skriver Anders Ahlqvist, Polisen, Patrik Fältström, Netnod, och Jon Karlung, Bahnhof.

Foto: Bertil Ericson/TT

DEBATT | INTERNET

Den som tar upp sin smartphone i Turkiet för att gå in på Twitter möts stundtals av ett tomrum. Sajten finns där ute, men internetoperatören har spärrat åtkomsten på order av regeringen. Skulle något liknande kunna hända i Sverige?

Inte idag. Den fria världen tillämpar inte lagstadgad censurering av internet, eller som det heter på fackspråk: blockering av IP-adresser. Att kommunicera fritt är inte bara en mänsklig rättighet – det kännetecknar ett blomstrande och öppet samhälle. Olagligt innehåll bekämpas idag genom riktade insatser mot själva aktören, inte blockering av internettrafik.

Men vägen till helvetet är, som bekant, kantad av både goda föresatser och obemärkta utredningsdirektiv. Regeringen beslutade på sammanträdet den 24 september 2015 att tillsätta en utredning, Omreglering av spelmarknaden (Dir. 2015:95), där utredaren fick i uppdrag att hitta en modell för ett nytt licenssystem.

Annons
X

Bakgrunden är naturligtvis förhållandet mellan staten, folkhälsan och den förlust av skatteintäkter som spelande utanför Sverige medför. Direktiven anger att ”alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra det med behöriga tillstånd, och att aktörer utan tillstånd ska stängas ute.” Det anmärkningsvärda är vad detta betyder i praktiken.

Nyckelorden är här ”...att aktörer utan tillstånd ska stängas ute”. Eller som utredaren Håkan Hallstedt skrev i e-post till internetoperatören Bahnhof: ”Som i den senaste spelutredningen 2008 uppkommer därför frågan om IP-blockering.”

Vi tre som undertecknar denna artikel har olika åsikter om många it-frågor, exempelvis gällande datalagringsdirektivet och hantering av användaruppgifter. Polisen och Bahnhof har rentav haft stora konflikter. Men just därför har vi valt att gå samman och varna för den väg som utredningen i och med uppdraget från Regeringen slagit in på. Nu är måltavlan utländska spelsajter, men vem vet vilka sidor på internet som ska spärras nästa gång? Det finns en uppenbar risk att nya användningsområden ständigt föreslås och att blockeringen utökas.

Faktum är också att taktiken med IP-blockering inte bara är principiellt fel, utan ofta ineffektiv eller i värsta fall kontraproduktiv. Många vanliga användare lär reagera på samma sätt som när motståndsrörelser i diktaturer tar till tekniska hjälpmedel för att komma runt de digitala hindren: genom kryptering och så kallade VPN-tjänster för anonym surf.

Blockering av sajter kan liknas vid att hålla upp ett skynke framför sådant man själv inte vill veta av. Men materialet finns fortfarande där. Enda sättet att stoppa tjänster och information är att vid källan göra avstängning av tjänsten eller borttagning av det olagliga innehållet. Det betyder rent konkret att slå till mot de servrar där materialet finns.

Vi riskerar annars att få det sämsta av två världar, där vi öppnat Pandoras ask gällande blockering av internet samtidigt som många användare fortfarande kan nå ut till olagligt material. Detta har även påpekats både av Post- och Telestyrelsen i ett remissyttrande förra gången förslaget om IP-blockering var uppe, samt av ICANN Security and Stability Advisory Committee i sitt dokument SAC-050. Blockering av internet är en skrivbordsprodukt som inte ger den önskade effekten.

För att behålla sin ledande roll som it-nation behöver Sverige behålla synen att ett fritt internet är en grundläggande rättighet. Polisen ska samtidigt få rätt resurser för att bekämpa brott på riktigt, i stället för att hålla upp ett skynke framför det vi inte vill se. Operatörerna ska säkerställa att datatrafik kommer fram – inte bli statens grindvakter.

Vi är övertygade om att det går att hitta effektiva verktyg som ger möjlighet att beivra brott. För att faktiskt stoppa olagligt innehåll måste samarbete och informationsöverföring mellan såväl operatörer som polisiära fungera på ett effektivt, trovärdigt och säkert sätt. Eftersom internet är globalt behöver vi förstärka samarbetet över landsgränserna. Här måste effektivitet, träffsäkerhet och brottsvärde alltid vägas mot fundamentala rättigheter som integritet och yttrandefrihet.

Låt oss inte gå samma farliga väg som Turkiet och andra auktoritära stater. Bygg inte en digital version av kinesiska muren runt Sverige!

Patrik Fältström

Netnod

Anders Ahlqvist

kriminalkommissarie Polisen, nationella operativa avdelningen

Jon Karlung

vd Bahnhof

Annons
Foto: Bertil Ericson/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X