”Blir ohållbart för planeten – och för bolagen själva”

Hållbar tillväxt framför kortsiktig lönsamhet – ett nödvändigt ont för näringslivet under 2020-talet. Annars kan enorma tillgångar bli värdelösa över en natt. Det spår Kristian Rönn, grundare och vd för Normative som kartlägger och bokför bolags koldioxidutsläpp.

Publicerad

100 företag står för drygt 70 procent av de globala klimatutsläppen. Vad näringslivet gör för att förhindra klimatförändringar under 2020-talet är därför helt essentiellt – det är inget val, det är ett måste.

Att prioritera kortsiktig lönsamhet framför hållbar tillväxt är ohållbart för planeten men också för bolagen själva. Att sia om vilka affärsmodeller och investeringar som kommer att vara framgångsrika i slutet av 2020-talet är svårt – men forskning visar att hållbara företag presterar bättre och genererar högre avkastning. Bolag med en affärsmodell där koldioxidutsläppen är låg ökar chanserna att lyckas i framtiden.