Annons
X
Annons
X

Blek utfrågning av förre vd:n i HQ

Det var många frågor och få svar när tidigare vd:n Mikael König förhördes om sin roll i HQ-härvan under HQ-rättegångens tionde dag. Åklagaren Martin Tidéns frågebatteri träffade inte alltid målet.

HQ-rättegångarna
[object Object]
HQ-rättegången gick på onsdagen in på sin tionde dag. I mitten åklagare Martin Tidén. Foto: Lars Pehrson

HQ-rättegången har nu kommit fram till förhören med de åtalade finansmännen. I dag var det dags för rätten att höra Mikael König som avgick som vd för HQ i maj 2010. Det var några månader innan Finansinspektionen drog in banktillståndet. Skälet till att König fick gå var att tradingförlusterna då hade eskalerat.

Innan Mikael König fick komma till tals i dag väckte Mats Qvibergs ombud Hans Strandberg återigen frågan om huruvida åklagaren Martin Tidén är jävig. Nu handlar det om att Martin Tidén försett ett vittne, Catharina Lagerstam, med dokument.

– Jag ser att det var svårt att neka henne, det var offentliga dokument, säger Martin Tidén till chefsrådman Karin Kussak.

Annons
X

Mats Qvibergs försvarare nöjer sig inte med det svaret utan reagerar mot att Martin Tidén inte hänvisade till registrator utan i stället valde ut delar han ansåg som väsentliga till Lagerstam.

– Jävsreglerna är lika strikta för åklagare som för domare, sade Mikael Königs ombud till chefsrådmannen.

Någon klarhet om Martin Tidéns agerande fick inte åhörarna i rättssalen. Tingsrättens Karin Kussak lovade att återkomma i frågan om jäv. Därmed var det dags för Mikael König att frågas ut men först tog han tillfället i akt att ge sin bild av vad som skett. Intrycket är att König är samlad och strukturerad. Det har gått fyra och ett halvt år sedan Ekobrottsmyndigheten inledde förundersökningen och det är alldeles för lång tid för att kallas rättssäkert, säger en fåordig Mikael König senare till SvD Näringsliv i en av pauserna.

Martin Tidén började med att ställa frågor om Mikael Königs relation till tradingen och vilken typ av strategi man haft i egenhandel av optioner. Någon riktigt klar linje i åklagarens förhör med König är svår att urskilja. På detaljnivå, som när Tidén vill ha svar på vad skillnaden är mellan ett teoretiskt värde på en option, den ifrågasatta metod som HQ värderade sina optioner till, och ett faktiskt marknadsvärde så lyckas inte Tidén riktigt formulera sig.

König svarar två gånger något kryptiskt att det blir ett "plus-minus-resultat", ett svar som Tidén låter sig nöjas med. Den marknadsdata som Tidén har visar dock att det ofta fanns en skillnad mellan det teoretiska värde som HQ använde sig av vid värderingen av optionerna och marknadsvärdet på samma optioner. Men det lyckas inte Martin Tidén få fram i sin utfrågning av König.

Martin Tidén refererar ofta till interna dokument som mejl och riskrapporter liksom styrelseprotokoll. Han ber König berätta mer om de olika händelserna som dokumenten beskriver. Det tar tid innan König hittar rätt i på sidorna i de pappersluntor av dokument som ingår i processen. De öppna frågorna ser ut att irritera König som ofta ber åklagaren att precisera sig.

– Annars får vi sitta här väldigt länge om jag fritt ska berätta, säger König.

Ofta är det just bara det som står i dokumenten som kommer fram.

– Jag har inga minnesbilder av mötet, jag kan inte svara på det, säger König om ett av de styrelsemötena som Tidén frågar om.

Det är ofta König inte minns. Det bläddras en hel del i pappren under dagen och läses innantill för att förhöret ska kunna fortsätta. Några exakta frågor om det grova bokföringsbrott eller det grova svindleri som Mikael König är misstänkt för kommer inte. Inte några riktiga svar heller. En viss frustration hinner byggas upp på båda sidorna i rättssalen där åklagaren och Mikael König sitter mitt emot varandra.

På torsdagen är det rättegångens elfte dag. Då är det förhör med Curt Lönnström, tidigare styrelseledamot i HQ, som också står åtalad i härvan.

Annons
Annons
X

HQ-rättegången gick på onsdagen in på sin tionde dag. I mitten åklagare Martin Tidén.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X