Annons
X
Annons
X

Blåögd kampanj om etanol

Svenska Naturskyddsföreningen SNF:s ordförande Mikael Karlsson figurerar som påhejare i ett annonsblad från den allt mer ifrågasatta etanolindustrin. SNF och en handfull andra miljöorganisationer leder just nu miljöpolitiken in i en allvarlig återvändsgränd.

Ända sedan jag började arbeta med miljöfrågor på sjuttiotalet har miljörörelsens representanter ­tjatat sitt mantra om bioenergins välsignelse.

Under trycket från forskarrapporterna om växthuseffekten har man till slut fått gehör för sina idéer. I Europa och Amerika görs nu storskaliga satsningar på biobaserad etanol som ersättning för bensin från olja.

Annons
X

Jordbruksarealer som normalt skulle användas för spannmåls­produktion tas i växande utsträckning i anspråk för etanolframställning. Detta sker samtidigt som efter­frågan på spannmål som livsmedel ökar.

Resultatet är skenande spannmålspriser och hotande masshungersnöd bland världens fattigaste.

För att kunna möta den snabbt stigande efterfrågan på drivmedels­etanol anläggs nya sockerrörsplantager på många håll i tredje världen. Det senaste bidraget är att stora markarealer i Ghana skall tas i ­anspråk för etanolproduktion för den svenska marknaden.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Allt detta leder direkt och indirekt till en accelererande skövling av regnskogar och andra tidigare orörda naturområden i Sydamerika, Sydostasien och Afrika. Utvecklingen ger idag betydande tillskott av växthusgaser i atmosfären trots att hela idén med etanolsatsningen sades vara att minska utsläppen av dessa gaser.

  Miljörörelsen har med sin ihärdiga och okritiska bioenergipropaganda lett politiken in på ett villospår som kan leda till en miljökatastrof med allvarligare konsekvenser än själva växthuseffekten.

  Det är dags att ledarna för miljöpartiet och SNF med flera tar sitt ansvar och erkänner att man tänkt fel. Bioenergin må vara ett alternativ för vissa uppvärmningsändamål i ett skogsland som Sverige med en tusendel av världens befolkning. Den föreslår dock inte långt om den även skall försörja vår transportapparat med drivmedel.

  Om resten av jordens befolkning gör som vi och går över till bio­energi i samma skala blir den ekologiska katastrofen total.

  Man kan på kort sikt halvera transportsektorns bidrag till växthusgaserna utan etanol genom att gå över till personbilar som drivs med turbodiesel/hybridsystem och ­genom att i större utsträckning sätta lastbilar på tåg.

  Det senare kräver investeringar i en bättre järnvägsinfrastruktur i Sydsverige.

  En studie som vi redan på 70-talet gjorde på Volvo tillsammans med dåvarande Industridepartementet visade att det lämpligaste alternativbränslet för bilar är metanol. Metanol kan enkelt framställas utan att ta i anspråk livsmedels­grödor.

  Till skillnad från etanolen öppnar metanolen för en senare övergång till vätgas den dag solenergin får sitt definitiva genombrott.

  Idén att istället satsa på etanol väcktes ursprungligen av jordbrukarintressen som ville få upp spannmålspriserna.

  De lyckades som synes! Den stora olyckan är stödet från en blåögd miljörörelse med SNF:s styrelse i spetsen.

  Lars Bern

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X