Annons
X
Annons
X
Börsplus
Aktieanalys

Daniel Svensson: Blandat och billigt hos FM Mattsson

Nordens största tillverkare av vattenblandare, FM Mattsson, går till börsen. Bolaget är ingen tillväxtstjärna men introduktionen sockras rejält med låg värdering och utdelning som välkomstbonus. Vi tror det blir bra att teckna.

FM Mattsson Siljan. Bolagets nyaste produkter inom köksblandare.
FM Mattsson Siljan. Bolagets nyaste produkter inom köksblandare.

FM Mattsson är ett anrikt bolag som tillverkat vattenkranar, eller blandare som det numera är känt som, i mer än 100 år utanför Mora i Dalarna. Bolagets välkända varumärken dominerar den svenska marknaden nästan totalt, men även i Danmark och Norge är FM Mattsson stora. Totalt kontrollerar bolaget en tredjedel av den nordiska marknaden för blandare och har intäkter på 1,1 miljarder kronor.

FM Mattsson SEK
Börskurs: 68,00
Antal aktier (miljoner): 13,4
Börsvärde: 914 Mkr VD Fredrik Skarp
Nettokassa: 47 Mkr Styrelseordförande Jonny Alvarsson
SvD Börsplus förväntningar
2016 2017E 2018E 2019E
Omsättning 1 109 1 131 1 165 1 200
- Tillväxt -0,4% 2,0% 3,0% 3,0%
Rörelseresultat 85 90 96 101
- Rörelsemarginal 7,6% 8,0% 8,2% 8,4%
Resultat efter skatt 65 71 75 79
Vinst per aktie 5,66 5,30 5,50 5,80
Utdelning per aktie 8,00 3,00 3,00 3,00
Avkastning på eget kapital 19% 17% 15% 14%
Operativt kapital/omsättning 23% 28% 30% 29%
Nettoskuld/EBIT 1,7 -0,7 -0,6 -1,0
P/E 12,0 12,8 12,4 11,7
EV/EBIT 10,3 9,6 9,1 8,6
EV/Sales 0,8 0,8 0,7 0,7

Nu söker sig alltså bolaget till börsen och genomför en nyemission på 136 Mkr. Investmentbolaget Svolder är ankarinvesterare. De riktar in sig på småbolag och gick bland annat in tungt i succénoteringen av Garo. Svolder tecknar halva emissionen. Befintliga ägare säljer inget. Teckningskursen är fast, 68 kronor. Ett rätt snyggt upplägg.

IPO FM Mattsson
Teckningskurs 68 kr/aktie
Lista: Nasdaq
Rådgivare Swedbank
Sista anmälan (*) Onsdag 6 april kl 17.00 *
Erbjudande 136 Mkr
Aktier efter IPO 13,4
Börsvärde 914
(*) Genom Swedbank

Den här sockringen behövs dock för att placerarna ska svälja några mindre attraktiva inslagen i anrättningen.

Låg tillväxt. Målet är att växa 5 procent organiskt men det ser avlägset ut om man går efter historiken. I fjol var den organiska tillväxten negativ och något i den stilen ser ut att varit normalläge sedan 2010. Undantaget är 2015 då hushållen renoverade extra mycket inför de försämrade ROT-avdragsmöjligheterna vilket lyfte tillväxten över 6 procent. Den underliggande marknaden spås för övrigt växa 1,8 procent de närmaste åren. Så någon stor draghjälp därifrån är inte att räkna med.

Marginaler som inte imponerar. Rörelsemarginalen har snittat på 7,5 procent sedan 2010 och var 8 procent 2016, borträknat engångskostnader. För en klar marknadsetta inom en produktkategori där varumärke och design spelar roll och det sker viss teknikutveckling (som beröringsfria blandare) är detta inte särskilt imponerande. Vi misstänker att det beror på att grossistledet, som FM Mattsson mestadels säljer via, är starkare än leverantörerna i den här nischen.

Oklar plan för förbättring. Ledningen har många järn i elden för att få upp marginal och tillväxt, som varumärkesarbete, produktutveckling och fortsatt samordning av produktion. Men inget framstår som åtgärder utöver den normala arsenal som företag tar till för att parera prispress och kostnadsökningar. Det som kan ändra bilden vore om FM Mattsson klipper till med förvärv, vilket bolaget antyder att man har på gång. Man har lyckats hyggligt för, nämligen med köpet av danska Damix 2014.

Det vi vill få fram här är inte att FM Mattsson är ett dåligt företag, det är det inte, utan mer att det finns en del skönhetsfläckar. Det som däremot ser bra ut är att FM Mattsson är ett stabilt lönsamt bolag med bra kassaflöde. Trots att de ordinarie investeringarna i anläggningar och produktlinjer trappats upp rejält sedan några år så har bolaget genererar massor av fritt kassaflöde.

Räknat sedan 2010 handlar det om 480 Mkr, nästan i nivå med rörelsevinsten under samma period. Detta är nära 50 procent av dagens börsvärde som bolaget kunna använda för förvärv (95 Mkr gick till Damix), amorteringar och för utdelningar. Särskilt det sistnämnda prioriterar Morabolaget.

FM Mattsson säljs in som utdelningsaktie med en policy att dela ut halva vinsten och ger sin nya ägare en ovanligt generös behandling. Den som tecknar får nämligen vara med på utdelningen av 2016 års vinst trots att man inte var ägare då. Så man hinner knappt mer än teckna en aktie för 68 kronor innan det kommer 3 kronor per aktie i retur i form av utdelning redan under våren. Det blir troligen minst lika mycket nästa vår. Direktavkastningen ligger på 4,4 procent.

Lite kallt och lite varmt i den här introduktionen, alltså. Blandar man ihop detta så blir helheten rätt behaglig. Tillväxten är visserligen matt och det känns inte som bolaget har några trick för att sätta fart på den – förutom att klippa till med förvärv. Trots sådana brister så lutar Börsplus åt att FM Mattsson helt enkelt säljs ut med väl stor rabatt. Att befintliga ägare håller i sina aktier förstärker det intrycket, även om det kan ha olika orsaker.

På våra försiktiga prognoser, som inte alls tar höjd för att bolaget når sina mål, blir avkastningspotentialen 30 procent när vi räknar med en multipel på Ev/ebit 10, vilket är i linje med nuvarande värdering och lågt. Lågt både relativt börsen och liknade bolag inom byggmaterial. För ett företag med starka varumärken är det mycket lågt. Man kan till exempel jämföra med Svedbergs som handlas runt 14 gånger rörelsevinsten.

Snyggt upplägg med fast pris, okej värdering kring p/e 12 och välkomstbonus i form av tre-kronan i utdelning. Vi tror det blir bra att teckna.

Läs fördjupad analys ↓

FM Mattsson Siljan. Bolagets nyaste produkter inom köksblandare.

Bild 1 av 1

Fördjupning

Fördjupad analys FM Mattsson

Nedan följer en fördjupningsanalys från SvD Börsplus som kompletterar den ovanstående huvudanalysen.

Bolagets största ägare efter noteringen
Ägare Andel av kapital
Tibia Konsult AB 12,7%
LK Finans 8,5%
Svolder* 7,4%
Mattsson, Mats 5,0%
Mattsson-Svensson, Anna 4,4%
Jan Söderberg Förvaltning 4,2%
Allba Holding 3,0%
* Ankarinvesterare
Bolag Avkastning 1 år % P/E 2018 EV/EBIT 2018 EV/Sales 2018 EBIT-marginal 2018 % Årlig omsättningstillväxt 2017-2019 %
FM Mattsson Nynotering 12,4 9,1 0,7 8,2 3,0
Nobia 13,4 14,6 10,7 1,2 11,1 2,2
Uponor 35,7 15,7 11,0 1,2 10,6 3,1
Fagerhult 87,2 21,1 17,0 2,3 13,4 9,8
Inwido 9,9 11,3 10,2 1,2 12,1 3,1
Genomsnitt 35,9 15,0 11,6 1,3 11,1 4,2
Källa: SvD Börsplus/Factset
Definition Aktiens totalavkastning 12 månader, inklusive utdelning Börskurs delat på förväntad vinst per aktie för 2018 EV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2018 EV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2018 Förväntad rörelsemarginal 2018 Förväntad årlig tillväxt 2017-2019
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X