X
Annons
X

Bland tomtar och varulvar i Norrland

BOKLÅDAN | Norrländsk folktradition

"Undertecknad ber härmed att få göra en vördsam förfrågan, huruvida Nordiska museet är villigt att förvärva en del folkloristiska notiser, som jag samlat och upptecknat, samt om Museet möjligen vidare skulle kunna hava användning för mig såsom samlare av dylika uppgifter."
Så skrev i juli 1917 en fattig 25-årig flicka vid namn Ella Ohlson från Arnäs i Ångermanland till Nordiska museets ledning. Det blev starten på en lång och framgångsrik karriär som samlare av norrländska folkminnen, skrönor, sägner och allsköns vidskepelse. Ella hade blivit bergtagen av sådant genom att lyssna på sin farmor och andra lantbor. Trots sin bristfälliga utbildning blev hon en föredömlig folklivsforskare, känd under namnet Ella Odstedt (1892-1967) och författare till flera lärda skrifter, häribland standardverket "Varulven i svensk folktradition" (1944). Merparten av hennes uppteckningar har dock blivit liggande i arkiven tills Bengt af Klintberg nu givit ut dem i ett kommenterat urval under namnet Norrländsk folktradition
(452 s, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur).

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X