Annons

Martin Lagerholm:Bland sekulära gudar och religiösa ateister

Religionskritiker och gudsförnekare missar ofta poängen med religionen och dess betydelse för troende. I var sin ny bok ifrågasätter Ronald Dworkin och Terry Eagleton ateismens egna trossatser.

Uppdaterad
Publicerad
Grand Canyon i Arizona – Guds eller slumpens verk?
Grand Canyon i Arizona – Guds eller slumpens verk? Foto: RICK BOWMER/AP

Den trådslitna etymologiska ordboken upplyser mig om att ordet ”religion” (latinets religio) ursprungligen inte bara betydde ”gudsdyrkan”, utan också ”förpliktelse”, ”samvete” och ”noggrannhet”. Att ordet dessutom tycks besläktat med grekiskans *alegein *(bekymra sig om) breddar ju innebörden ytterligare. Från början tycks alltså själva gudstron blott ha utgjort en av flera möjliga betydelser av religionsbegreppet. Någon som säkert också uppskattade denna utvidgade härledning var den inflytelserike och i fjol avlidne amerikanske rättsfilosofen Ronald Dworkin. I sin sista bok, ”Religion utan Gud” (Daidalos), som nyligen kommit ut i Henrik Gundenäs stringenta översättning, behandlar han just frågan om begreppet religiositet och hur detta kan frikopplas från gudsdyrkan.

Grand Canyon i Arizona – Guds eller slumpens verk?

Foto: RICK BOWMER/AP Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons