X
Annons
X

Martin Lagerholm: Bland sekulära gudar och religiösa ateister

Grand Canyon i Arizona – Guds eller slumpens verk?
Grand Canyon i Arizona – Guds eller slumpens verk? Foto: RICK BOWMER/AP

Den trådslitna etymologiska ordboken upplyser mig om att ordet "religion" (latinets religio) ursprungligen inte bara betydde "gudsdyrkan", utan också "förpliktelse", "samvete" och "noggrannhet". Att ordet dessutom tycks besläktat med grekiskans *alegein *(bekymra sig om) breddar ju innebörden ytterligare. Från början tycks alltså själva gudstron blott ha utgjort en av flera möjliga betydelser av religionsbegreppet. Någon som säkert också uppskattade denna utvidgade härledning var den inflytelserike och i fjol avlidne amerikanske rättsfilosofen Ronald Dworkin. I sin sista bok, "Religion utan Gud" (Daidalos), som nyligen kommit ut i Henrik Gundenäs stringenta översättning, behandlar han just frågan om begreppet religiositet och hur detta kan frikopplas från gudsdyrkan.

Grand Canyon i Arizona – Guds eller slumpens verk?

Foto: RICK BOWMER/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X