Annons

”Bland alla perspektiv – varför enbart lyfta genus?”

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg

Vetenskapsrådet generaldirektör är svaret skyldig till varför enbart genusperspektivet anses så viktigt att forskare just skall beakta dess relevans, skriver professor Bo Rothstein i en replik.

Under strecket
Publicerad

Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström försvarar kravet på att forskare när de söker forskningsanslag från rådet särskilt skall beakta genusperspektivet i deras forskningsprojekt med att detta enbart krävs om detta särskilda perspektiv är relevant. Gott så och jag tillhör dem som anser att ett sådant perspektiv i många fall är relevant. I de forskningsprogram jag ansvarat för har detta som regel varit med och visat sig ge viktiga resultat. Ett exempel är en nyligen publicerad antologi med titeln ”Gender and corruption” med mina kolleger Helena Stensöta och Lena Wängnerud som redaktörer.

Men samtidigt kan man undra varför enbart detta perspektiv skall framhävas som viktigt att beakta när man söker forskningsmedel av Vetenskapsrådet. Varför inte också ett miljö- och hållbarhetsperspektiv i alla ansökningar när nu hela mänsklighetens existens verkar hotad av klimatproblematiken? Man kan väl också tänka sig (särskilt i dessa tider) ett epidemologiskt perspektiv. Problemet med smittspridning är ju inte bara medicinsk utan har också beröringar med psykologi, sociologi, historia, juridik och många andra ämnen. Med tanke på den dramatiskt ökade ekonomiska ojämlikheten i många av världens länder, vilken visar sig skörda många offer i form av för tidig död, kunde man också lägga vikten av att beakta relevansen av jämlikhetsperspektiv i ansökningarna. Finge jag råda skulle ett anti-korruptionsperspektiv vara med i många fler ansökningar eftersom korrupta offentliga institutioner visar sig vara ett av mänsklighetens svåraste gissel. Till detta borde man, för att höja forskningens relevans och kvalitet i dag nog lägga ett etnicitets- och mångfaldsperspektiv samt också ett freds- och utvecklingsperspektiv. Det skulle också inte vara helt fel med ett demokratiperspektiv kan man tycka i dessa populismens tider då antidemokratiska krafter har stora framgångar.

Annons
Annons
Annons