X
Annons
X

Per-Arne Bodin: Blåkulla låg på en åker vid byn Utnäs

Botniabanan, järnvägen mellan Nyland och Umeå, är ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige under de senaste decennierna. Den avslutades och invigdes för flera år sedan, men bara en del av banan har kunnat tas i drift. Trafiken har inte kunnat komma igång och det har dykt upp många hinder och svårigheter. En orsak till fördröjningen, som inte nämnts i debatten, är att banan lagts över åkern i byn Utnäs vid Ångermanälven. De barn i Ådalen, som uppträdde som vittnen under de stora häxprocesserna som grasserade i Ådalen 1674 och 1675, uppgav att Blåkulla, dit häxorna hade fört dem, låg just på denna åker. Botniabanans problem kanske bottnar i att häxorna stretar emot när järnvägen utan deras tillåtelse dragits rakt över deras samlingsplats. Blåkulla nämns till och med i miljökonsekvensbeskrivningen inför bygget. Både Botniabanans problem och häxprocesserna är egentligen för allvarliga frågor för att skämtas om.

Så här var det:

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X