Annons
X
Annons
X

Bjud oss konflikter, Lööf och Hatt!

LEDARE | MARIA LUDVIGSSON

Det finns i den politiska världen en paradoxal motsättning mellan å ena sidan ambitionen att uppvisa enighet, å andra sidan tydliggöra idémässiga skillnader.

Den snart outhärdligt verserade versionen av Centerpartiets ’’ordförandevals-vals’’ är ett tydligt exempel på detta. Ett partiledarval som absolut inte får föregås av några öppna debatter kandidaterna emellan blir ofrånkomligen märkligt opolitiskt.

Den något ytliga iakttagelsen att ’’politiker bara käbblar’’ fungerar ofta som ursäkt för dem som inte orkar eller har lust att sätta sig in i den politiska debatten.

Annons
X

Politikens många spindoktorer har tagit starkt intryck av käbbelskräcken och uppmanar sina uppdragsgivare att enkom tala om den egna politiska agendan, och absolut inte kritisera motståndarens.

Då demokratins själva livsnerv är konflikt och debatt blir spindoktorers råd kontraproduktiva. Riktigt oense politiker som inför väljarna i debatter och diskussioner visar detta, gör det politiska samtalet gott.

Kandidaterna till Maud Olofssons efterträdarskap, Annie Lööf, Anna-Karin Hatt och Anders W Jonsson, har uppenbarligen fått ordern, och undviker debatt och tillfällen att bryta sina respektive åsikter mot varandra. Det är synd.

Trots att politiska motsättningar är föreställningens själva grundidé ses de som ett hot mot enighet och civiliserad ton.

Centerns partiledarval är inte bara en angelägenhet för partiets medlemmar. Det är också en delikat angelägenhet för Alliansen och dess vänner. Med Olofsson som ordförande fanns det aldrig anledning att tvivla på Centerns hemvist i borgerligheten.

Olofsson är en politiker som har gjort skillnad. Inte minst genom att vara en viktig del i Alliansbyggandet.

Hennes utfall mot den journalist på SVT som inför valet 2010 frågade om C kunde tänkas göra upp vänsterut: ’’Aldrig att jag sätter mig i en regering med kommunister’’ säger allt. Tjurskalligt pålitlig.

När kandidaterna inte debatterar med varandra sätts bilden av andra ledtrådar som ’’Vem har vem?’’. Anna-Karin Hatt har på sin anhängarlista bland andra Börje Hörnlund och Olof Johansson, centerpolitiker som låtit sig tjusas av Socialdemokraternas inviter.

Det är ingen tvekan om att Annie Lööf lutar sig mot en tydligt borgerlig liberal analys, detta har hon visat långt innan Olofsson meddelade sin avgång. Hatt, som innan hon blev it- och regionminister var mindre känd för allmänheten, har varit nödd att förhålla sig till Lööfs profil.

De personer inom centerrörelsen som hellre sneglar åt vänster än håller Olofssons kurs, tilltalas av alternativ Hatt. Alliansvänner hoppas på Annie Lööf.

Annons
Annons
X
Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X