Annons
X
Annons
X

Björntjänst när Sverige utmålas som tvångsbastion

BRÄNNPUNKT | STERILISERINGSTVÅNG

Steriliseringskravet som ställs på någon som vill byta kön rimmar mycket illa med vår moderna syn på mänskliga rättigheter. Det är orimligt att staten ska tvinga någon att svälja hormontabletter eller lägga sig under kniven i enda syfte att bli ofruktsam. Det är inte värdigt Sverige.

Många som delar min åsikt gör ändå frågan en björntjänst när de utmålar Sverige som Europas sista bastion av tvång – ett unket land som fortfarande är präglat av social ingenjörskonst. Det är inte sant, problemet är inte specifikt svenskt.

Jag har låtit Europaparlamentets utredningstjänst undersöka alla EU-medlemsstaters lagstiftning kring hormonell behandling och kirurgiska ingrepp i samband med ett könsbyte. I stort kan staterna delas in i tre grupper.

Annons
X

Den första gruppen; Spanien, Finland, Ungern och Storbritannien, har inget steriliseringstvång.

Den andra gruppen kräver att individen genomgått en steriliseringsbehandling för att ett könsbyte ska få genomföras. Här ingår Sverige, Nederländerna, Danmark, Tyskland och tolv andra medlemsstater.

Den tredje och värsta gruppen har inte ens någon lagstiftning som möjliggör ett könsbyte. Detta gäller bland annat Slovenien, Rumänien, Cypern och Litauen.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  På många sätt är Sverige ett föregångsland. Lagen som reglerar könsbyten infördes redan 1972. Och självklart ska vi fortsätta att vara ett föregångsland – både i EU och i resten av världen – genom att ändra lagen och slopa steriliseringskravet.

  CHRISTOFER FJELLNER (M)

  Europaparlamentariker

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X