Annons

Björntjänst för dem med psykisk ohälsa

Publicerad

Carina Hellström belyser i sin debattartikel problem inom psykiatrin som är reella och som behöver förbättras (Brännpunkt 4/5). Att diagnostiken emellanåt är bristfällig är sant och en källa till oro. Ett skäl kan som Carina Hellström nämner, vara ett felaktigt användande av diagnostiska hjälpmedel och skattningsskalor och en tro på att dessa ensamma kan användas för att ge diagnos. Men givetvis behöver man på ett adekvat sätt göra sig bekant med patientens problematik, bakgrund och sociala situation för att med precision kunna ställa rätt diagnos. Där har psykiatrin ett ansvar att kontinuerligt undervisa i hur standardiserade diagnostiska instrument ska användas och att regelbundet utvärdera hur detta fungerar i praktiken.

Ytterligare ett problem som Hellström däremot inte nämner är den godtycklighet i diagnostiken som i vissa fall kan hittas inom psykiatrin. Ofta kan den finnas bland erfarna specialister som med åren tycker sig ha tillgodogjort sig en speciell förmåga att diagnosticera patienter utifrån sin självupplevda diagnostiska känsla och fingerfärdighet och förmåga att dechiffrera komplexa samband som ingen annan ser. De upplever sig därför inte längre behöva använda sig av standardiserade diagnostiska processer och hjälpmedel och är tveksamma till riktlinjer och forskning baserad på något som psykiatrin historiskt sett har saknat - struktur.

Annons
Annons
Annons
Annons