Björntjänst för dem med psykisk ohälsa

Publicerad
Annons

Carina Hellström belyser i sin debattartikel problem inom psykiatrin som är reella och som behöver förbättras (Brännpunkt 4/5). Att diagnostiken emellanåt är bristfällig är sant och en källa till oro. Ett skäl kan som Carina Hellström nämner, vara ett felaktigt användande av diagnostiska hjälpmedel och skattningsskalor och en tro på att dessa ensamma kan användas för att ge diagnos. Men givetvis behöver man på ett adekvat sätt göra sig bekant med patientens problematik, bakgrund och sociala situation för att med precision kunna ställa rätt diagnos. Där har psykiatrin ett ansvar att kontinuerligt undervisa i hur standardiserade diagnostiska instrument ska användas och att regelbundet utvärdera hur detta fungerar i praktiken.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons