Annons

Björklunds synsätt är omodernt

De senaste utspelen från utbildningsminister Jan Björklund visar att han står för en omodern syn på kunskap och lärande. Men vi måste sluta drömma oss tillbaka till den tid som en gång var och istället bredda diskussionen om skolan, skriver Mikaela Valtersson, ekonomisk talesperson för Miljöpartiet.

Under strecket
Publicerad

På kort tid har utbildningsminister Jan Björklund gjort två stora utspel om skolan. Först ett
upprop för katederundervisningen och sen tillsammans med Lärarnas Riksförbund om
förstatligande av skolan. Efter en tid med otydliga problemformuleringar och förenklade lösningar, som präglat Jan Björklunds tid som utbildningsminister, är det positivt att utbildningsministern nu vill initiera en idédebatt om skolan. Med min egen bakgrund i läraryrket hoppas jag att politiker, debattörer och verksamma i skolan välkomnar det och tar utbildningsministerns invit på allvar. De som följer sociala medier, som Twitter, vet att det diskuteras flitigt.

Uppropet för mer katederundervisning kan ses som en vilja att införa äldre och mer traditionella undervisningsmetoder. Den tolkningen ligger nära till hands om vi ser utspelet i ljuset av att han nyligen återställt kristendomens särställning i religionsundervisningen och i geografin beslutat om en kursplan, rakt emot Skolverkets vilja, där eleverna ska rabbla ren namnkunskap utan sammanhang. Det finns anledning att påstå att Jan Björklund står för en omodern syn på kunskap och lärande.

Annons
Annons
Annons