Annons
X
Annons
X

Björklunds signal är uppgivenhet

Alla elever har förutsättningar att klara skolan, inkluderat gymnasieskolan. Om inte utbildningsministern själv tror på det borde han avsäga sig sitt uppdrag. Skolans misslyckande beror inte på eleverna, utan på brister i skolsystemet. Det skriver Jabar Amin (MP), utbildningspolitisk talesperson.

BRÄNNPUNKT | GYMNASIET

Jan Björklund flyr från sitt ansvar.
Jabar Amin

Hösten 2011 sjösattes en ny gymnasieskola. En stolt utbildningsminister talade då om hur bra allt skulle bli. Poängen med reformen var, enligt Jan Björklund, att färre skulle hoppa av gymnasiet och fler skulle få gymnasieexamen med hjälp av lärlingsutbildningar och yrkesförberedande program. Nu, redan efter några månader, inser Björklund att hans projekt misslyckats och aviserar nu ännu en reform som han tycks tro ska rädda gymnasieskolan. Han lägger nu ett förslag om en kortare yrkesutbildning på ett eller två år för ”skoltrötta” elever. Så istället för att vända sin atlantångare fortsätter han tyvärr in i isberget.

Avhoppen från gymnasieskolan är för många, andelen som lämnar utan fullständiga betyg är för hög. Det var så när Socialdemokraterna styrde och det har fortsatt varit så under alliansregeringen. Lösningen ligger i vilka förutsättningar som varje lärare får att möta sina elever, inte i en förändrad läroplan eller i ett läsår mindre.

Annons
X

För fyra år sedan presenterade Skolverket en undersökning av avhoppen i gymnasieskolan. Resultaten visade att en betydande andel av de eleverna nästan klarat behörighetskraven, när de hoppade av. Analysen visade att avhoppen berodde på andra faktorer än elevens förmåga att klara kunskapsmålen. De hade antingen fått för lite stöd, stödet var inte inriktat mot deras problem eller så fick de stöd för sent.

Jan Björklund behöver tydligen läsa in sig på sitt ansvarsområde. Skolans uppdrag är att få varje elev att nå kunskapsmålen utifrån sina egna förutsättningar. Som utbildningsminister har Jan Björklund ansvar för att skolorna kan göra det. Men det ansvaret flyr han nu ifrån. Staten har aviserat nedskärningar på gymnasieskolan de kommande tre åren på nära tre miljarder kronor. Det minsta vi kan säga är väl att det inte direkt hjälper. Ingenting blir bättre av att vi sänker kraven, drar undan resurserna och stänger dörren för fler unga människor.

Miljöpartiets utgångspunkt är glasklar: alla elever har förutsättningar att klara skolan. Min uppmaning till Jan Björklund är därför att visa att han tror på ungas förmåga genom att utrusta skolan med förutsättningar att stötta alla elever att komma hela vägen till studenten. Genom långsiktiga satsningar på yrkes- och kompetensutveckling kan vi förbättra villkoren för våra lärare. Det ger resultat genom en bättre och mer anpassad undervisning. Fler elever får en ärlig chans att nå kunskapsmålen. Miljöpartiet har den politiken.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Gymnasieutbildning är en viktig investering för samhället och inte minst för eleven som satsar både sin tid och sina förhoppningar för framtiden. Varje gång de förhoppningarna grusas har samhället misslyckats. Det är sorgligt att notera att Folkpartiet nu begraver sitt bildningsideal. Utbildningsministern ger upp.

  JABAR AMIN (MP)

  utbildningspolitisk talesperson

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X