Annons

Björklunds betygshets leder fel

Jan Björklunds skolpolitik skulle möjligen ha passat på 1800-talet. Den strider mot både forskning och beprövd erfarenhet. Jag är rädd för att hans ovetenskapliga experiment kommer att stå hela samnhället mycket dyrt, skriver Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstads universitet.

Under strecket
Publicerad

I riksdagens frågestund den 21 ­februari avfärdade utbildningsminister Jan Björklund återigen ledande forskning om hur vi kan förbättra kvaliteten inom Sveriges skolor. Att Björklund undantar sig själv från de krav på vetenskaplighet som han ställer på skolverksamheten vållar huvudbry.

Hur ska medarbetare i den svenska skolan hantera kraven att bygga verksamheten på en vetenskaplig grund och samtidigt leva upp till politiska beslut som fattas i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet?

Annons
Annons
Annons