Annons
X
Annons
X

Björklund vill förbjuda burka och niqab i skolan

Folkpartiledaren Jan Björklund vill skriva in rektorernas möjlighet att förbjuda klädsel som täcker ansiktet, exempelvis burka i niqab, i lagen. Om det inte får önskad effekt öppnar utbildningsministern för att i lag förbjuda sådan klädsel i skolan.

Skolverkets direktiv ger i dag rektorerna möjlighet att förbjuda klädsel som täcker ansiktet.

Utbildningsministern och folkpartiledaren Jan Björklund tycker inte att det räcker. Han vill skriva in möjligheten i skollagen och högskolelagen.

Enligt Björklund är bakgrunden att en elev på ett vuxengymnasium anmält skolan till Diskrimineringsombudsmannen efter att hon uppmanats att inte bära niqab.

Annons
X

– När man granskar lagstiftningen så är den extremt otydlig, olika lagar står mot varandra. Mitt ansvar är att rektorerna har tydliga spelregler. Man ska inte behöva handla i domstol för att få uttolkat vad som står i lagen. Man ska förstå genom att läsa lagen. Därför tycker jag att lagen ska förtydligas så att man begriper vad som gäller.

Jan Björklund säger att han även är öppen för att i lag förbjuda elever och lärare att bära klädsel som täcker ansiktet.

– Det är en annan väg, men jag tror att införs lagen så kommer rektorn i de fall som blir aktuella att bestämma att man inte får ha täckt ansikte. Det är så uppenbart att undervisningen inte fungerar om eleverna eller lärarna har täckt ansikte.

Du presenterade nyligen en skollag. Varför var inte det här med i den?

– Vi har nog alla utgått från att Skolverkets uttolkning från 2003 är den gällande. Det är först på senare tid som Diskrimineringsombudsmannen har uppmärksammat detta och avgörandet skjuts framåt gång på gång. Det beror ju på att det är svårbedömt. Vi tänkte inte på frågan när vi skrev skollagen. Det var så självklart att Skolverkets uttolkning gällde.

Vad tror du blir följden av en sådan här lagstiftning?

– Det är ett fåtal fall det handlar om, men i de fallen betyder det att de kvinnorna måste ta bort burkan och niqaben i undervisningssituationen. Är det någon som anser att det är viktigt att bära dem så kommer de inte att kunna fullfölja utbildningen. Det blir naturligtvis den yttersta konsekvensen.

Hur rimmar det med skolplikten?

– Burka och niqab är extremt ovanliga bland unga. Det är vuxna kvinnor som bär dem. Så vi talar i själva verket om gymnasiet, vuxenutbildning och högskolan.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X