Annons
X
Annons
X

Björklund sågar MP-förslag om lärare

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) sågar Miljöpartiets förslag om att lärare ska få ”ordinationsrätt” för att hjälpa elever i behov av extra stöd. Ministern hävdar att det skulle ”byråkratisera läraryrket”.

Av TT
(uppdaterad)

Miljöpartiet förslag presenterades i samband med att partikongressen avslutades dag. Det innebär att lärare, likt läkare, ska få ”ordinationsrätt” för att hjälpa elever i behov. Det kan handla om extra lärarstöd, specialundervisning, integrerat språkstöd, särskilt studiematerial eller avsteg från timplanen.

– Bedömer en lärare att en elev behöver stöd så ska ingen kunna stoppa det. Läkare beslutar om medicinsk behandling och det kan ingen byråkrat stoppa, säger partiets språkrör Gustav Fridolin.

Miljöpartiet har inte räknat på vad det skulle kosta, men Fridolin tror att den så kallade ordinationsrätten främst skulle innebära att stödet kommer fram snabbare.

Annons
X

Om en elev inte bedöms klara av att nå kunskapsmålen så är det i dag rektorn som ska utreda behoven och ta beslut om eventuellt stöd med hjälp av lärarens bedömning.

Miljöpartiet tycker att den processen i dag tar för lång tid. Dessutom krävs ofta en medicinsk diagnos för att en elev ska få särskilt stöd.

Partiet pekar också på att de åtgärdsplaner som skolan måste upprätta för elever med behov inte sällan brister, eftersom rektorn inte har tillräckliga kunskaper om specialpedagogiskt stöd. Därför föreslår partiet att ”ordinationsrätten” för lärare skrivs in i skollagen.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Fridolin påpekar att en sådan förändring skulle öka lärarnas inflytande på resursfördelningen både inom skolan och mellan kommuners skolor.

  ”Ordinationsrätt för lärare ökar trycket på kommuner att fördela resurser till skolor utifrån var behovet är som störst”, skriver MP i ett pm.

  – De bedömningar lärare gör av elevers behov av stöd måste väga betydligt tyngre än vad de gör i dag, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén i en kommentar till MP-kravet.

  Förbundet har länge drivit frågan och välkomnar partiets utspel. I Finland, till exempel, får tre av tio elever ständigt extra stöd men i Sverige möts lärarna allt för ofta av beskedet att det inte finns några pengar, säger Sirén.

  Utbildningsminister Jan Björklund (FP) är däremot kritisk till MP:s förslag.

  – Detta skulle byråkratisera läraryrket och ta tid från undervisningen, säger han.

  Enligt Björklund skulle ”ordinationsrätten” innebära att lärarna får tjänsteutövningsansvar för beslut om särskilt stöd till en elev. Det ställer bland annat krav på dokumentation av besluten och kan leda till att lärarna bli indragna i överklagandeprocesser.

  Björklund menar också att det är viktigt att flera professioner, som skolkuratorer och skolsköterskor, är med i beslut till exempel om att flytta en elev till en hjälpklass.

  Björklund tror också att ”ordinationsrätten” kan öka kostnaderna, eftersom en lärare kan tycka att det vore skönt att bli av med en besvärlig elev i klassen.

  – Det är en viktig princip att den som tar beslutet också har budgetansvaret, säger utbildningsministern.

  Miljöpartiet satsar hårt på att i konkurrens med Folkpartiet framstå som det främsta skol- och lärarpartiet. I sin budgetmotion avsätter partiet under tre år fem miljarder kronor mer än regeringen till skolan.

  Skolpolitiken fick också stort utrymme i Fridolins avslutningstal på MP-kongressen i Umeå i dag.

  – Det kan inte handla om att man ska välja rätt skola. Vi betalar inte skatt för att få bra och dåliga skolor. Alla skolor ska vara bra skolor, sade han.

  Kongressen har under helgen bland annat antagit nya riktlinjer för partiets skolpolitik.

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X