Annons
X
Annons
X

Björklund går emot Reinfeldt

Sveriges yrkesförsvar blir för litet och för dyrt. Rysslands upprustning tvingar Sverige att fördubbla armén, återgå till ett mobiliseringsförsvar och köpa in Patriotmissiler mot angrepp. Folkpartiledaren Jan Björklund vill satsa mer på försvaret.

[object Object]
Utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund. Foto: LARS PEHRSON

FÖRSVARET

Jan Björklund kommer med sitt utspel efter sex veckors intensiv debatt om ”veckoförsvaret”.

Det var på nyårsafton som överbefälhavaren Sverker Göranson i en SvD-intervju förklarade att Sverige endast kan försvara en begränsad del av landet i ungefär en vecka. Det överraskade många, men inte Jan Björklund:

– Vi har sänkt vår nationella försvarsförmåga under 20 års tid. Det har varit avsikten med politiken. Både försvarsbesluten 2004 och 2009 har haft totalt fokus på internationella insatser. Jag ska inte skylla på någon annan, jag har precis samma ansvar som alla andra, säger Jan Björklund som slår fast:

Annons
X

– Nu är det dags för självkritik och omtänkande. Vi behöver en starkare nationell försvarsförmåga.

Orsakerna är två, enligt Folkpartiet. Den första är den oroande utvecklingen i Ryssland med presidenten Vladimir Putins allt mer auktoritära styre och aggressiva retorik mot grannarna.

– Jag vill inte säga att Ryssland är ett hot i dag, men för första gången sedan kalla kriget genomför ryssarna en kraftig upprustning. En isolerad framstöt mot Sverige är orealistisk, men i ett upphetsat läge kan Sverige och svenskt territorium beröras, varnar Jan Björklund.

Den andra orsaken till att en omprövning behövs är att värnplikten slopats och ersatts av yrkessoldater som är anställda i fyra till åtta år. Och nu syns effekterna:

– Vi har byggt upp en organisation som blir väldigt dyr, ändå är enheterna för få, kritiserar Jan Björklund som vill se färre yrkessoldater, men fler och större arméförband.

– Vi ska inte gå tillbaka till värnplikten – men vi ska återgå till ett mobiliseringssystem med en mindre kärna av heltidsanställda soldater och en ganska stor numerär av reservister som kan mobiliseras vid höjd beredskap. Det är mer kostnadseffektivt. Många andra länder har det så, påpekar Jan Björklund.

Yrkessoldaterna skulle då vara anställda i två år, därefter bli civila men under tio år vara reservister (likt dagens reservofficerare). Reservisterna behövs för de arméförband, brigaderna, som Björklund vill återskapa. En brigad är cirka 4000 man. I förråden står i dag moderna Leopard-stridsvagnar och Stridsfordon 90 från nedlagda brigader.

– Vi lade ner för mycket och för fort. Säg att man bygger upp fyra fem brigader i armén. Då får man allsidigt sammansatta förband som kan verka självständigt i en stridssituation, argumenterar Jan Björklund.

Fyra, fem brigader innebär en fördubbling av arméns numerär till cirka 30 000 man. Björklund vill organisera en brigad i varje militärstrategiskt viktig del av landet (något som i dag saknas) samt återskapa en permanent militär närvaro på Gotland.

I dag står Sverige utan ett effektivt luftvärn som kan skydda storstäder mot flyg- och missilangrepp. Därför vill Björklund ha nytt luftvärn av typ Patriot-missiler – senast insatta vid Turkiets gräns mot Syrien.

– En möjlighet är att köpa in Patriot-systemet från USA. Patriot på Gotland skulle påtagligt öka svårigheterna för andra länder att i en hotfull situation gå in i svenskt luftrum,

Allt detta kostar och FP binder sig redan nu för att öka försvarsanslaget i riksdagens försvarsbeslut 2015.

– Totalt sett måste vi öka anslagen från 2015. Jag utesluter inte att det är miljardbelopp, svarar Jan Björklund.

FP-ledningen tillsätter nu en arbetsgrupp ledd av partiets försvarspolitiker Allan Widman. Den ska finslipa partiledningens idéer till konkreta förslag inom ett år.

De ska sedan 2014 föras fram i den försvarsberedning där alla riksdagspartierna deltar, ledda av Cecilia Widegren (M).

Vice statsminister Jan Björklunds utspel går på så gott som varje punkt stick i stäv med chefens, statsminister Fredrik Reinfeldts, försvarspolitik.

För moderata försvarsvänner kan en röst på Folkpartiet te sig lockande, men FP-ledaren avvisar att han bedriver röstfiske:

– Man vinner inga röster på att öka försvarsanslagen. Utan försvaret är en nationell angelägenhet som alla partier har ett ansvar att slå vakt om.

Annons
Annons
X

Utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund.

Foto: LARS PEHRSON Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X