Annons
X
Annons
X

Björklund: Dags för betyg i fjärde klass

Betyg från sexan lyfte Pisa-resultaten. Nu är det dags att gå vidare med betyg från fyran, skriver Liberalernas partiledare Jan Björklund.

Debatten om betygen
Om vi vill att de goda resultaten ska fortsätta i Pisa 2018 krävs det att vi bygger vidare på Alliansens liberala skolreformer, skriver Jan Björklund.
Om vi vill att de goda resultaten ska fortsätta i Pisa 2018 krävs det att vi bygger vidare på Alliansens liberala skolreformer, skriver Jan Björklund. Foto: Jessica Gow/TT

DEBATT | SKOLAN

Skolan är avgörande för att ge våra barn en bättre chans i livet. En bra skola ger varje elev möjligheter oavsett vilka förutsättningar de har med sig in i klassrummet. Jag vet, för jag var själv en av dem som tack vare mina lärare såg nya dörrar öppnas i livet. Jag är född i ett textilarbetarhem utan utbildningstradition och för mig blev skolan början på en klassresa.

För att klassresorna ska bli fler måste skolan präglas av kunskap. En kunskapsskola är resultatinriktad och utvärderar, för att tidigt hjälpa, för att ge utmaningar och för att höja kunskapen. Det ger resultat. Åtta av tio elever i årskurs 6 uppger att de jobbar hårdare när de får betyg. Lärarna uppger att de har lättare att förstå elevernas kunskapsnivå när de sätter betyg. Även föräldrarna upplever att eleverna är mer motiverade. Allt enligt Skolverkets utvärdering.

Betyg från sexan infördes 2012. Den Pisa-undersökning som redovisades före jul är den första Pisa-mätningen där svenska elevers resultat stiger markant. De elever som testades i denna Pisa-mätning är de första någonsin som själva fått betyg innan åttan.

Annons
X

Men utbildningsminister Gustav Fridolin vill inte förstå sambandet mellan betygsreformen och Pisa-resultaten. Hur svårt kan det vara? Eleverna jobbar hårdare när de får betyg. Och då lär de sig mer. Och då stiger Pisa-resultaten.

Både S och MP var häftiga motståndare mot betyg i sexan.

De rödgröna låter som att resultaten i skolan beror på allt möjligt, utom elevernas egen ansträngning; begåvning, klasskillnader, bostadssegregation och friskolor. Det mesta påverkar skolans resultat enligt de rödgröna, utom elevernas egen arbetsinsats.

Jag tror tvärtom. Det är elevernas egen ansträngning och eget arbete som i kombination med en framgångsrik lärares undervisning är avgörande för elevens kunskapsresultat.

Den som håller med om att elevens ansträngning är viktig för skolresultaten måste ju då svara på frågan; hur kommer det sig att eleverna började jobba hårdare i skolan just efter år 2012, just när betygen införs?

Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet var häftiga motståndare mot betyg i sexan. Fridolin lyfte själv fram Alliansens fortbildningssatsning Matematiklyftet som den främsta orsaken till det förbättrade resultatet. Det är en viktig insats, då den syftar till mer av katederundervisning i matte. Men Matematiklyftet kan inte förklara att Sverige även lyfte resultaten i både Naturkunskap och läsförståelse. Faktum är också att Matematiklyftet ganska nyligen hade kommit gång när Pisa-provet skrevs i mars 2015.

Syftet med att införa betyg i årskurs 6 var att öka måluppfyllelsen i svensk skola. Detta motiverades med att betygen skulle leda till tidigare och tydligare uppföljning av elevernas kunskaper. Att betygens betydelse nu bekräftas av både Skolverket och Pisa 2015 leder mig till slutsatsen att det är dags att ta nästa steg och införa betyg från årskurs 4.

Våren 2015 kom regeringen och allianspartierna överens om att påbörja en försöksverksamhet där 100 skolor ges möjlighet att ge betyg från årskurs 4. Men på grund av regeringens styvmoderliga och segdragna behandling av försöken så är det ytterst få som kommer att ha möjlighet att delta från början. Om regeringen menar allvar med försöken kommer att avspeglas i hur många rödgröna kommuner som ansöker om att delta.

Om vi vill att de goda resultaten ska fortsätta i Pisa 2018 krävs det att vi bygger vidare på Alliansens liberala skolreformer. Det är dags för utbildningsministern att sätta fart att genomföra försöken och sedan fatta beslut om att införa betyg från årskurs 4.

Jan Björklund

partiledare (L)

Annons
Annons
X

Om vi vill att de goda resultaten ska fortsätta i Pisa 2018 krävs det att vi bygger vidare på Alliansens liberala skolreformer, skriver Jan Björklund.

Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X