Annons
X
Annons
X

Björck avgår i protest mot FRA-lag

Anders Björck avgår i förtid som högste kontrollant av Sveriges underrättelsetjänst. Han slutar i protest mot FRA-lagarna som han anser leder till en ineffektiv underrättelsetjänst med sämre skydd för integriteten.

Landshövdingen och tidigare försvarsministern Anders Björck har i tolv år varit ordförande för Försvarets underrättelsenämnd, FUN. Nämnden övervakar Sveriges underrättelsetjänst – hemliga verksamheter som kostar över en halv miljard kronor varje år. Den största myndighet som FUN kontrollerar är Försvarets radioanstalt, FRA.

Björck har ett förordnande som går ut i juni, men ville sluta redan igår.

– I min avskedsansökan har jag begärt att sluta den 15 februari. Försvarsministern har bett att jag ska vara kvar till årets slut. Men jag är en hederlig och principfast man, förklarar Anders Björck för SvD.

Annons
X

Avgången är en protest mot FRA-lagarna, en kritik som han ”i hög grad” har fört fram till regeringen.

–Jag har tänkt över detta noga. Lagarna och den kontrollverksamhet man nu tänker sig främjar varken integriteten eller effektiviteten. Jag tror inte på de lösningar som har genomförts och de som nu skisseras från den 1 juli. Då tycker jag det är enklast och renhårigast att de som tror på det här får driva det vidare, förklarar Anders Björck.

Eftersom spaningen kostar så mycket gäller det enligt honom att driva den effektivt och få valuta för pengarna.

– Då är det oerhört viktigt att ha en integritet som fungerar, och inte en massa nya organ som skänker en bild av att det kommer att fungera bättre än det system vi haft tidigare. Det tror jag inte det kommer att göra, säger Anders Björck.

Samtidigt med Björck slutar nämndens sekreterare Ulf Birath. Istället har regeringen utsett ambassadör Ulf Håkansson till kanslichef. Försvarsminister Sten Tolgfors (M) säger att han uppskattar Anders Björcks arbetsinsats. Björck är ännu inte entledigad av regeringen som ska utse hans efterträdare inom kort.

– Det ska nämligen istället vara en domare som ska leda nämndens arbete. Fyra partiledare, fyra partier och en riksdagsmajoritet har sagt att den juridiska kompetensen i FUN ska stärkas, säger Sten Tolgfors.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X