Annons

Bit inte ihjäl integriteten

Tänk efter före Analysera noggrant konsekvenserna av alla förslag till nya tvångsmedel som Thomas Bodström presenterat. I dag kan ingen överblicka den sammantagna effekten på den personliga integriteten, skriver Göran Gräslund, generaldirektör för Datainspektionen.

Under strecket
Publicerad

Jag har läst att en rävhona biter ihjäl sina ungar om hon blir skrämd av ett flygplan på låg nivå. Det får inte bli så att vi, skrämda av mullret från terrorism och brutala brottslingar, riskerar stora delar av ett integritetsskydd som det har tagit decennier att bygga upp.
Under den senaste tvåårsperioden har det presenterats en våg av förslag som innebär ökad användning av tvångsmedel. Några reflexioner från oss på Datainspektionen:

Vi saknar ett helhetsperspektiv. Vi tvivlar inte på att det finns starka skäl för att ge polisen ökade möjligheter att bekämpa allvarlig brottslighet. Men nu har det kommit så många förslag att det är svårt (för någon) att ha en övergripande bild av den sammantagna effekten på den personliga integriteten.

Annons
Annons
Annons