X
Annons
X
Krönika

Jenny Nordberg: Biståndsbranschen får betalt för lobbyism

**Hos dem som **arbetar i biståndsbranschen hörs ofta ett missnöje och en oro för att svenskar inte känner till de goda effekter bistånd har. De tycker att journalister borde berätta mer om allt bra som görs.

Men vad få svenskar faktiskt kanske känner till är hundra miljoner skattekronor varje år går till påminna och övertyga allmänheten om biståndets goda effekter. Det kallas för ”informations- och kommunikationsarbete” och är statliga biståndspengar som inte går till fattiga. De stannar istället hos biståndsbranschen i Sverige.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X