Annons

Biståndet ska gå till att bekämpa fattigdom

Sverige har länge varit bäst i världen på bistånd. Det är något vi ska vara stolta över. Det är dock oroande att se hur det svenska biståndet urholkas. Delar av biståndsbudgeten går inte till sådant som bidrar till att uppfylla det övergripande målet med det svenska biståndet: att lyfta människor ur fattigdom. Det skriver företrädare för Svenska Kyrkan, Palmecentret, Forum Syd, med flera.

Publicerad

I rapporten ”Challenging self-interest – Getting EU aid fit for the fight against poverty” som vi inom ramen för den europeiska samarbetsorganisationen CONCORD publicerar i dag riktas hård kritik mot den trend där medlemsländernas egenintressen sätts före det övergripande målet.

Vi vill se en ny inriktning på det svenska biståndet där man istället för att försöka föra in så många andra utgiftsområden som möjligt frågar sig – hur kan vi nå bästa möjliga effekt av de 35 miljarderna i biståndsbudgeten för att utrota fattigdomen?

Annons
Annons
Annons
Annons