X
Annons
X
Op ed

Daniel Schatz: Biståndet får betala åsikterna

Regeringen offentliggjorde i våras en ökning av det svenska biståndet, som enligt OECD relativt sett varit högst i världen. Trots att världsfattigdomen ökar, har regeringen detta år höjt bidragen till de svenska frivilligorganisationernas opinionsbildning i biståndsfrågor i Sverige.

Sidas samarbetsorganisation Forum Syd har de senaste två åren genom detta informationsbidrag utbetalat omkring 1,3 miljoner kronor till Palestinagrupperna (PGS) för ett ”informations- och påverkansprogram” som ökar kunskapen om Mellanösternkonflikten i Sverige. PGS bedriver i skrivande stund påtryckningar mot regeringen för ett svenskt erkännande av en palestinsk stat och verkar – i strid med svensk Mellanösternpolitik – för omfattande bojkott och sanktioner mot Israel. Miljonbidraget från biståndsbudgeten finansierar lobbyingverksamhet mot ”beslutsfattare, studenter, lärare, föreningsaktiva, journalister och allmänhet”, däribland Sida som indirekt förser organisationen med bidrag.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X