”Biståndet behövs för kamp mot korruption”

Bekämpning av korruption och ett fungerande rättsväsende och skattesystem är avgörande för många utvecklingsländer. Civila organisationer spelar en nyckelroll i detta avseende. Därför är det viktigt att bistånd till dessa organisationer inte skärs ner. Det skriver Johanna Malm, policyrådgivare vid Diakonia, och doktorand vid Roskilde universitet.

Publicerad
Johanna Malm

Johanna Malm

Foto: Privat
Annons

Regeringen överväger just nu omfattande nedskärningar av Sveriges bistånd. Frågan som utreds är om upp till 60 procent av biståndet skall avräknas mot kostnaden för det svenska flyktingmottagandet. Sådana stora nedskärningar skulle få konsekvenser för den utvecklingseffekt som handel och investeringar från den privata sektorn kan få i fattiga länder.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons