X
Annons
X

Biståndet behöver ny riktning

NY VÄRLDSORDNING. Krisen på Sida visar att det krävs en förnyad politisk diskussion om hur biståndet ska användas. En väg är att bredda biståndet till att gälla förutsättningarna för utveckling, skriver fristående konsulten Jens Andersson.

När marken gungar under fötterna kan det vara värt att höja blicken mot horisonten för att inte drabbas av yrsel. Regeringen har nyligen avsatt Sidas generaldirektör och skall återkomma med klarare direktiv för Sida. Om detta är "politik, politik, politik" eller ett steg i en reformering och effektivisering av det svenska biståndet skall jag låta vara osagt.

Det har knappast gått någon förbi att det svenska biståndet skakats om på senare tid och att Sida dragit undan mattan för fötterna genom att dra över sin förvaltningsbudget, vara senfärdiga i att utveckla resultatstyrning och inte hanterat korruption med tillräcklig emfas. Samtidigt har vi ett svagt utrikesdepartement som har ont om resurser och problem med att formulera styrningen av Sida på ett långsiktigt och konsekvent sätt. Varje biståndsminister har också en tendens att vilja sätta sitt märke på biståndet genom olika initiativ och prioriteringar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X